18 januari 2021

Column in HaH 19 januari 2021

Column van André Ruschen

Huis aan Huis Nunspeet 19 februari 2021

 

Van angst naar hoop.

Als voorzitter van CDA Nunspeet Lokaal heb ik de eer om de eerste column van 2021 voor het CDA te schrijven. We laten een somber, moeilijk en voor vele mensen angstig 2020 achter ons. Ik sprak onlangs een krasse tachtiger. Hij had op de wereldzeeën gevaren en vele hevige stormen meegemaakt. Hij vertelde mij dat hij in zijn leven maar twee keer angst had gehad. De eerste keer was toen hij in de Tweede Wereldoorlog moest onderduiken. Tijdens een razzia zat hij verscholen onder een vloer en was bang dat de Duitsers hem zouden ontdekken. De tweede keer was afgelopen maart aan het begin van de coronapandemie. Inmiddels is Nederland begonnen met vaccineren en zien wij zo langzamerhand licht aan het einde van de tunnel.

Als CDA delen wij een pluim uit aan onze burgemeester Breunis van de Weerd. Hij heeft bij voortduring alle inwoners opgeroepen zich aan de regels te houden. En hij deed een oproep in de media om kerkdiensten alleen nog online te doen om zodoende het aantal contactmomenten te beperken. Dat het virus hard kan toeslaan zagen wij onlangs in Biddinghuizen, waarbij bij het maken van video-opnames van een kerkdienst het coronavirus genadeloos toesloeg.  

De toekomst

Wat zal het jaar 2021 ons brengen?  Een einde aan de pandemie? In ieder geval zijn er in de maand maart landelijke verkiezingen met voor het CDA een nieuwe lijsttrekker in de persoon van Wopke Hoekstra.

Eind vorig jaar kozen de leden van CDA Nunspeet Lokaal een nieuwe lijsttrekker en opvolger voor Koos Meijer. De keuze voor Wichert zorgt voor een frisse wind en gezien zijn leeftijd ook voor jeugdig elan. Door nu deze keuze te maken ontstaat er ook rust en voor de Wichert de mogelijkheid om zich goed voor te bereiden op zijn nieuwe rol. Als CDA Nunspeet Lokaal hebben wij hier alle vertrouwen in. Wij kijken dan ook vol vertrouwen naar de toekomst.

Ten slotte wens ik u namens CDA Nunspeet Lokaal een goed, maar vooral gezond 2021 toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.