21 maart 2019

De mountainbiker krijgt de Zwarte Piet

Om de biodiversiteit op de Veluwe in stand te houden heeft de provincie het voornemen delen van de (Noord) Veluwse bossen af te gaan sluiten. En de grootste veroorzaker van de terugloop van de biodiversiteit is de mountainbiker, aldus gedeputeerde Bea Schouten. Zowel het afsluiten van bossen als het stigmatiseren van mountainbikers schiet bij meerdere politieke partijen in Nunspeet in het verkeerde keelgat. De fractie van Gemeentebelang had in januari jl. al vragen over de MTB-routes gesteld en heeft ook nu weer vragen over de voorgenomen afsluitingen. De CDA-fractie is het met die vragen eens, maar vult die vragen nog verder aan door specifiek in te gaan op de beeldvorming rondom mountainbikers. “Vooral mountainbikers vormen een gevaar voor de Veluwse natuur. Dat komt doordat zij vaak hun eigen paden creëren. Met hun fiets schieten ze het bos in, zonder acht te slaan op de gevolgen voor de omgeving”, aldus mevrouw Schouten. Dit beeld gaat voorbij aan de werkelijkheid dat het nagenoeg onmogelijk is om zomaar ‘het bos in te schieten’ zonder je nek te breken. Ook heeft onderzoek meerdere malen aangetoond dat mountainbikers nauwelijks schade en overlast veroorzaken. Ja, natuurlijk, er zijn zeker ook asociale mountainbikers die zich nergens wat van aantrekken. Uit eigen ervaring en waarneming is dat slechts een enkeling. Daar dus een heel groep enthousiaste en natuur liefhebbende fietsers onder te gaan scharen is zwaar overdreven. Daarnaast vraagt het CDA aandacht voor de mogelijke beeldvorming natuurbeleving en de positie van de wolf. Het beeld dat nu ontstaat is dat de Veluwe en met name het Noord-Veluws gebied nog meer op slot gaat. Nog even en dan is het moment daar dat wij alleen onder begeleiding van een persoon in een groen pak tegen betaling een paar vastgestelde paden op een vast tijdstip mogen bewandelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.