31 maart 2021

De Veluwe is van ons allemaal

VELUWE | ‘Recreatiezonering’ is inmiddels een bekende term in onze omgeving geworden. Het onderwerp leeft breed onder inwoners van de Veluwe. De Nunspeetse wethouder Marije Storteboom heeft via diverse kanalen uitgebreid uitleg gegeven over het hoe en waarom van de plannen van provincie en natuurorganisaties en de mogelijkheden om erover mee te praten. Raadslid Pieter-Jan van Rossen (Gemeentebelang Nunspeet) heeft onlangs ingesproken in de vergadering van Provinciale Staten om duidelijk te maken dat inwoners betrokken willen worden. Ook heeft hij zijn zorgen gedeeld over mogelijke afsluiting van paden en gebieden. CDA Statenlid Daisy Vliegenthart – Goedhart heeft maar liefst ruim 1.400 reacties gekregen op een enquête over het onderwerp – met een heldere uitkomst: “De Veluwe is van ons allemaal”!

“Natuurbeheerders moeten rekening houden met wensen van inwoners.”

Wichert Stoffer (CDA Nunspeet Lokaal): “Begin vorig jaar wandelde ik met mijn twee zoontjes in het bos vlakbij Staverden. Een gebied dat beheerd wordt door het Geldersch Landschap. Een van mijn  zoontjes ontdekte een afgekloven reeënpoot enkele meters naast het pad. Wij konden de verleiding niet weerstaan om toch even dichtbij te kijken. Opeens werden wij verrast door een grote auto die vlakbij ons stopte en waaruit een natuurbeheerder op ons af stapte. “U geeft niet het goede voorbeeld, meneer!”, was zijn introductiezin. De rest van de discussie zal ik u besparen, maar één opmerking bleef bij mij hangen: “hoe zou u het vinden als ik zomaar ongevraagd úw achtertuin binnenstap?”. Waarop ik antwoordde: “Maar meneer, het bos is toch van ons allemaal?”. Uit de enquête van CDA Gelderland blijkt dat veel meer mensen er zo over denken.”

Natuurbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap gedragen zich vaak niet alleen als beheerder, maar ook als eigenaar van de natuurgebieden. In formele zin zijn ze dat vaak ook, maar iedereen begrijpt dat ze allen hun bestaansrecht vooral ontlenen aan gemeenschapsgeld. De natuurgebieden zijn niet hun persoonlijke achtertuin, maar publiek gebied waarin ze rekening moeten houden met de wensen van inwoners en gebruikers. Dat betekent niet dat iedereen maar ongebreideld van de paden mag afwijken en dat er geen handhaving nodig is, maar wel dat er een gezonde balans moet zijn tussen bescherming van kwetsbare natuur en natuurbeleving door inwoners en bezoekers. De fracties van CDA Nunspeet Lokaal, Gemeentebelang Nunspeet en ongetwijfeld nog veel meer betrokkenen volgen het proces op de voet en zullen waar mogelijk hun invloed laten gelden. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we allemaal van de mooie natuur op de Veluwe kunnen blijven genieten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.