09 februari 2021

De wespendief wint het van de windmolen, in ieder geval tot 2030

In november 2020 werd het rapport “Windenergie op en rondom de Veluwe, effecten op Wespendief en andere soorten” gepubliceerd en niet zonder gevolgen. Het zeer gedegen opgesteld rapport komt tot de conclusie dat, vanwege de aanwezigheid van de bedreigde vogel de wespendief, het plaatsen van windmolens op de Veluwe niet aan de orde is. Het duurde even voordat die boodschap bij de verschillende bestuurslagen landde, maar dat is nu wel gebeurd. De Gelderse gedeputeerde Jan van der Meer noemt de nu lopende zoekacties voor windenergie een ‘kansloze missie’. Ook heeft het rapport en de gevolgen daarvan vol de aandacht gekregen in de regionale en landelijke pers. 

Als de conclusies in het rapport echt standhouden heeft dat vergaande consequenties voor de duurzaamheidsambities van de gemeente Nunspeet en de RES Noord-Veluwe. Doelstellingen zoals gedefinieerd in de Gelders Energieakkoord en in het RES-concept zijn voorlopig niet meer haalbaar en ook de eigen lokaal opgestelde duurzaamheidsdoelen zijn alsdan in de aankomende tien jaar onhaalbaar.

Het verbaast de fractie van CDA Lokaal niet dat wij als samenleving op dit gebied steeds meer in een spagaat raken. Aan de ene kant de noodzakelijke alternatieve energieopwekkingsmogelijkheden en aan de andere kant de zorg voor en vergaande bescherming van onze natuur. Herhaaldelijk heeft onze fractie, maar ook andere partijen, aan deze dreigende patstelling aandacht besteed. De reacties waren tot nu toe veel van het gehalte ‘komt tijd, komt raad’. Maar dat punt is met dit rapport nu gepasseerd.

De vraag van hoe verder is dan zeer terecht en daarover heeft CDA Lokaal vragen aan het college van B&W van de gemeente Nunspeet gesteld.

Klik HIER voor de vragen aan het college

en klik HIER voor de beantwoording van de vragen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.