21 november 2019

Een terugkeer van de vrijstaat Erica? Gelukkig niet.

Het landgoed Erica kent in Nunspeet een lange geschiedenis met als treurig einde de grote brand in het voormalig sanatorium en het gekraakt zijn van de voormalig directeurswoning. Met name het laatstgenoemde pand heeft in de afgelopen jaren voor veel onrust in de woonomgeving gezorgd waarbij de term ‘vrijstaat Erica’ steeds verder boven kwam drijven.

De ontwikkelingen in en rondom het gekraakte pand en met name de overtredingen van de Opiumwet waren aanleiding om op 8 november 2018 een formeel sluitingsbevel uit te vaardigen. En dat had effect, met deze sluiting werd de rust weer teruggebracht en er werden stappen ondernomen om de ruïne van het sanatorium te gaan slopen. In het afgelopen jaar is er daadwerkelijk met de sloopwerkzaamheden begonnen, maar die zijn nog steeds niet afgerond. De eigenaar van het landgoed Erica is ook al jaren bezig haalbare bouw- en inrichtingsplannen te ontwikkelen voor het betreffende gebied, maar tot op heden zonder zichtbaar resultaat.

Omdat het sluitingsbevel slechts één jaar van kracht was, is het nu niet meer van toepassing en dat moment stond blijkbaar ook op de kalender van potentiële krakers. In het afgelopen weekend werden door meerdere omwonenden de nodige kraakactiviteiten waargenomen en er werd door hen aan de bel bij de politie getrokken. Maar helaas, die gaven aan weinig te kunnen doen. Eenzelfde reactie kreeg het bestuur van de stichting Spoorlijn -Transferium-A28 (STA) ook van de gemeentelijke contactpersoon en van de eigenaar hoorden zij niets.

De fractie van het CDA voorziet dat deze ontwikkelingen weer gaan leiden tot veel buurtoverlast en ongewenst gedrag in en rondom het gemeentelijk monument directeurswoning landgoed Erica.

Koos Meijer, fractievoorzitter van het CDA, zegt daarover: “Wij zijn ons ervan bewust dat ingrijpen in het kader van een overtreding van bijvoorbeeld de Opiumwet pas kan gebeuren na het constateren daarvan. Daar op wachten is voor het CDA een te passief gedrag, wij verwachten een proactieve daadkracht van het gemeentebestuur”.

Om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over wat kan er nu wel of niet door de gemeente gedaan worden heeft de CDA-fractie een tiental vragen aan het college gesteld. Dat zijn er veel, maar het gaat ook ergens over. “Het gaat over de invulling van een bijna ’vergeten’ gebied in Nunspeet” aldus Koos Meijer, “het gaat om het woongenot van de bewoners van het grote gebied daaromheen en zeker ook om hun veiligheidsgevoel”.

De laatste vraag gaat over het landgoed Erica om het wel als potentieel woningbouwgebied te benoemen. Koos Meijer licht toe: “In juli jl. hebben wij een voorstel daarvoor gedaan, maar het college antwoordde dat het vanwege diverse aspecten het een lastige uitdaging zou worden en dat er veel natuur verloren zou gaan.De actuele vraag nu is of dat antwoord, gezien de huidige ontwikkelingen rondom de woningbouwbehoefte en de rechtelijke uitspraak over het vestigen van het voorkeursrecht in het gebied ’t Hul Noord, nog wel past”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.