20 mei 2022

En dan wordt je ineens wethouder

Nog nauwelijks bekomen van de voor ons teleurstellende uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen werden we door Gemeentebelang uitgenodigd voor een verkennend gesprek. De vraag was of we bereid waren mee te doen in een raadsbreed akkoord. Nou, dat wilden we wel, maar we hadden er eerlijk gezegd niet meteen veel vertrouwen in dat dat zou lukken. Waarom zouden de grotere partijen ons erbij willen? Ze hadden ons immers niet nodig om hun plannen te realiseren…

Maar het tegendeel bleek waar. Gaandeweg de gesprekken ontstond een constructieve samenwerking en werd er respectvol op elkaar gereageerd. Onder leiding van Marc Konings en Mark van de Bunte kreeg het raadsakkoord steeds meer gestalte, mede dankzij de vakkundige ondersteuning van de griffie. Het resultaat mag er zijn: een raadsakkoord op hoofdlijnen met mooie, maar ook realistische plannen voor onze gemeente met de titel “Samen meer voor elkaar”.

En toen gebeurde er iets waar we even stil van werden… Gemeentebelang kwam met het voorstel voor een ‘afspiegelingscollege’ waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. Dat betekent dat de drie grootste partijen ieder een wethouder leveren en de eenmansfracties gezamenlijk ook een wethouder. Dat aanbod ging onze verwachtingen ver te boven. We zijn als fracties en besturen van beide partijen (CDA Lokaal en PvdA/GroenLinks) met elkaar in gesprek gegaan. De uitkomst daarvan is dat we nog meer gaan samenwerken (want we konden het al goed met elkaar vinden, ook vaak op inhoud) en dat we gezamenlijk een wethouderskandidaat leveren.

Persoonlijk vind ik het bijzonder eervol om als wethouder in de gemeente Nunspeet aan de slag te mogen gaan. Ik had deze mogelijkheid absoluut niet verwacht, maar zie het wel als een unieke kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan het bestuur van onze gemeente. Mijn dank gaat vooral uit naar fractie, bestuur en leden van PvdA/GroenLinks, die mij het vertrouwen geven om mede namens hen deel te nemen in het college. Maar uiteraard ook aan mijn eigen CDA achterban en de andere fracties in de gemeenteraad.

De keerzijde is dat ik een aantal andere belangrijke taken zal moeten opgeven. In de eerste plaats is dat mijn baan als Controller bij Compassion Nederland, waar ik het ontzettend goed naar mijn zin heb. Ik zal mijn collega’s en het mooie, letterlijk levensbelangrijke, werk missen. Op andere manieren zal ik de missie van Compassion volop blijven steunen. Maar ook mijn functies in de oudercommissie van Vrij Spel en in het bestuur van het Kulturhus moet ik opgeven. Gelukkig staan er mensen op om deze taken voor de toekomst goed te borgen.

Op 2 juni a.s. verruil ik het raadslidmaatschap voor het wethouderschap. Met als hoofdtaken Financiën, Gemeentelijke Bedrijfsvoering, Dienstverlening en Communicatie, Inwonersparticipatie en Natuur & Landschap.
Samen meer voor elkaar – ik heb er zin in!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.