Bossy Man
23 februari 2022

Geen haat in de Nunspeetse gemeenteraad

Wie de laatste weken het debat in politiek Den Haag heeft gevolgd zag dat scheldpartijen, bedreigingen en verdachtmakingen aan de orde van de dag zijn. Elk debat lijkt verder te ontsporen. Ook in de gemeentepolitiek zien we vaak een verharding en versnippering. Het is niet alleen een probleem van de politiek. De verharding en verhuftering van de samenleving is iets wat ambtenaren, boa’s, politieagenten, GGD-medewerkers, journalisten en vele anderen vrijwel dagelijks ervaren. Zowel op straat als online.

En laten we eerlijk zijn: Nederland en ook Nunspeet heeft niets aan spektakelpolitiek waarbij campagnes leiden tot nog meer polarisatie. Het maakt de problemen in ons land en gemeente niet kleiner en het vinden van draagvlak voor broodnodige veranderingen steeds moeilijker. En ondertussen verliest de kiezer steeds meer het vertrouwen in de politiek. Eind vorig jaar gaf, landelijk gezien, zestig procent van de kiezers aan geen vertrouwen meer te hebben in de politiek en de overheid. Vijftien procent is al helemaal afgehaakt. Zij hebben het gevoel dat de politiek er niet meer voor hen is. De onlangs verschenen ‘Atlas van Afgehaakt Nederland’ brengt de mensen achter de cijfers in beeld. Meerdere groepen haakten al af, nu dreigen ook de ouderen en middengroepen af te haken. Ook zij hebben steeds vaker het gevoel er alleen voor te staan en oude, vertrouwde zekerheden te verliezen.

In het bovenstaande wat sombere, maar realistische beeld, zijn er gelukkig ook lichtpuntjes. Er zijn gemeenten waar het vertrouwen in de politiek nagenoeg stabiel blijft en de gemeente Nunspeet hoort daar zeker bij. Nunspeet is een gemeente met vier kernen die, ieder op hun eigen wijze, een rijk maatschappelijk leven kennen, waardoor mensen meer op elkaar betrokken zijn en zich actief inzetten voor de gemeenschap waar ze leven, wonen en werken.

Dit is de coöperatieve samenleving, die wij, CDA Lokaal,  voor ogen staat: minder ik, meer wij. Minder schreeuwen, meer samenwerken. Een samenleving waar we omzien naar elkaar als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen ouderwetse waarden zijn, maar het geheim van een sterke samenleving.

In maart gaat ook Nunspeet weer voor de gemeenteraad naar de stembus. Wichert Stoffer van CDA Lokaal ziet dat ook in de campagne de meeste partijen in Nunspeet goed met elkaar omgaan. “We moeten ervoor willen gaan dat straks in de nieuwe gemeenteraad de nu gebruikte omgangsvormen intact blijven. Ik hoop dat de laatste fase van de campagne daar geen afbreuk aan doet en we netjes met elkaar om blijven gaan.” Aldus Wichert Stoffer en hij vervolgt: “Het is onze verantwoordelijkheid als politieke partijen om het goede voorbeeld te geven en ons hard te maken tegen verharding en verhuftering in de Nunspeetse samenleving.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.