20 februari 2022

Inspraak recreatiezonering nog steeds mogelijk

In oktober vorig jaar presenteerden provincie Gelderland en terreinbeheerders een concept-plan en zoneringskaart voor het Recreatiezoneringsplan voor de Veluwe. In de afgelopen maanden hebben vele inwoners, verenigingen, gemeenten en politieke partijen gereageerd op deze plannen. Ook vanuit Nunspeet is volop gereageerd, waaronder met een brief van het college namens de gehele gemeenteraad. De plannen en de zoneringskaart zijn op diverse onderdelen aangepast en de lengte van het broedseizoen voor het Hulshorsterzand is ingekort. 

“CDA Lokaal roept inwoners op te reageren op verdwijnen parkeerplaats Noorderheide.”

Lijsttrekker Wichert Stoffer van CDA Lokaal is voor een groot deel tevreden over de aanpassingen in de plannen. Maar het voornemen om de parkeerplaatsen aan de Elspeetse kant van de Noorderheide op te heffen moet wat hem betreft van tafel. Wethouder Storteboom heeft inmiddels toegezegd hierover met Staatsbosbeheer in gesprek te gaan. De CDA-fractie zal zelf ook reageren met een zienswijze. Daarnaast roept Stoffer inwoners op om ook zelf een zienswijze in te dienen, klik HIER voor de link naar de website.

Op bladzijde 89 van het plan staat onder nummer 30.7 het ‘opheffen van de parkeerplaats en opheffen startpunt wandelroute’ als maatregel genoemd. Hoe meer mensen hiertegen reageren, hoe groter de kans dat de parkeerplaats kan blijven bestaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.