22 februari 2021

Komt de hulp in de huishouding nog wel? En lees de reactie van het college.

Recent is het bekend geworden dat de Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe besloten heeft om op korte termijn te stoppen met het aanbieden van hulp bij het huishouden. Koos Meijer, fractievoorzitter van CDA lokaal, kreeg hierover de nodige mailtjes van verontruste medewerkers. “Deze melding kwam bij hen en zeker ook bij de hulpontvangers als een grote verrassing binnen en was zeker niet voorzien”, aldus Koos Meijer. De medewerkers van de Zorggroep zijn deels ook werkzaam in de gemeente Nunspeet.

In de brief aan de medewerkers werd aangegeven dat er voor dit lastige besluit twee redenen doorslaggevend waren. Als eerste reden werd aangegeven dat de hulp in de huishouding vanuit de WMO wordt gefinancierd. De gemeenten hebben voor de komende periode die tarieven verlaagd, waardoor het voor de Zorggroep onverantwoord is om door te gaan met de hulp bij het huishouden. Als tweede reden gaf de Zorggroep aan dat zij zich meer gaan richten op haar corebusiness: de zorg en behandeling voor ouderen thuis en op hun woonzorglocaties.

Koos Meijer kan op dit moment de impact van dit besluit niet overzien, maar hij is ervan overtuigd dat de bestaande vraag naar hulp in de huishouding niet zal afnemen. En als gevolg van dit besluit zal de hulp in de huishouding door andere zorgaanbieders moeten worden ingevuld. Over het hoe dan en het hoe verder zijn er de nodige vragen en die kun je dan maar het beste stellen bij de WMO-deskundigen. En die zijn in het gemeentehuis van Nunspeet aanwezig. Daarom heeft CDA Lokaal vragen aan het college van B&W van de gemeente Nunspeet gesteld over het hoe en wat, was het bekend en welke rol kan of moet de gemeente gaan invullen om een zorgvuldige overgang naar een nieuwe zorgverlener voor de medewerkers en de zorgontvangers te krijgen?

Klik HIER voor de vragen aan het college

en klik HIER voor het anwtoord van het college

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.