01 februari 2018

Mistig rond de toekomst van het Kulturhus in Elspeet

De fractie van het CDA heeft zich in de afgelopen jaren intensief beziggehouden met de ontwikkelingen rondom het Kulturhus in Elspeet en niet zonder reden. Al twee jaar geleden werden de eerste signalen verkregen dat het met de ontwikkeling en het gebruik van het Kulturhus niet goed ging en die ontwikkeling is, helaas, verder ge√ęscaleerd tot een situatie nu waarin verhuur en andere activiteiten zijn stilgezet danwel geminimaliseerd.

Vervolgens rijst de vraag op hoe nu verder en daar blijkt onduidelijkheid troef te zijn. In diverse besprekingen, informatiebijeenkomsten en commissie- en raadsvergaderingen is het Kulturhus veelvuldig aan bod gekomen. Door het college is er, al dan niet bewust, aangegeven dat een mogelijke schoolhuisvesting in het Kulturhus voor de hand ligt. Dat er in werkelijkheid ook andere partijen in beeld zijn werd niet als zodanig benoemd. Het CDA heeft uit betrouwbare bron nu vernomen dat Oranjehof met de gemeente in gesprek is wat de mogelijkheden voor Oranjehof zijn om het Kulturhus over te nemen i.p.v. over te gaan naar schoolhuisvesting. Het CDA heeft, voor alle duidelijkheid, geen enkel bezwaar tegen Oranjehof, maar heeft wel problemen met de schijnbaar aan de raad incomplete verstrekte informatie over de toekomst van het Kulturhus.

Reden voor de fractie van het CDA om voor de 4de keer vragen over het Kulturhus aan het college te gaan stellen. Vragen die vooral ingaan waarom het college niet in een eerder stadium volledige duidelijkheid had kunnen geven over de door hen voorziene toekomsttraject. En natuurlijk vragen gericht op de (nabije) toekomst. Waarschijnlijk geen schoolhuisvesting, wanneer gaan we beginnen met de nieuwbouw voor de Da Costaschool en welke garanties zijn er voor het behoud van de grote zaal, de bibliotheek en andere gebruikers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.