25 februari 2022

Parkeerplaats Noorderheide blijft toch bestaan

Begin deze maand vroeg de fractie van CDA Lokaal aandacht voor de parkeerplaatsen aan de Elspeetse kant van de Noorderheide bij Vierhouten. Zowel in de plannen voor recreatiezonering als in het plan ‘Nunspeet Poort van de Veluwe’ werd aangegeven dat deze parkeerplaatsen zouden worden opgeheven. Raadslid Karel van Bronswijk vroeg het college om deze wat de CDA-fractie betreft verkeerde ontwikkeling ongedaan te maken.

“De natuur moet ook toegankelijk blijven voor ouderen en minder validen.”
 

Van Bronswijk had voorafgaand aan de raadsvergadering van afgelopen donderdag een motie klaarliggen die door een meerderheid van de raad werd gedragen. Maar wethouder Marije Storteboom had inmiddels al contact gelegd met Staatsbosbeheer en een toezegging gekregen dat de bewuste parkeerplaatsen toch in stand zullen blijven. Het argument dat de Noorderheide voor ouderen en minder validen vanuit andere parkeerlocaties niet haalbaar is bleek overtuigend.

CDA-lijsttrekker Wichert Stoffer: “We zijn blij dat onze alertheid tot dit resultaat heeft geleid en inwoners zonder onnodige beperkingen kunnen genieten van de natuur. We complimenteren wethouder Storteboom met haar voortvarende inzet hiervoor.” Tijdens de raadsvergadering steunde CDA Lokaal ook nog een motie van de SGP, waarin het college wordt opgeroepen ook elders beperkingen voor toegang tot de natuur te voorkomen. Ook wanneer dit tot minder subsidie van de provincie leidt. Stoffer stelt: “Wij vinden het belangrijk om dit signaal af te geven. De natuur is van ons allemaal. We moeten er goed voor zorgen, maar er ook van kunnen genieten. Er is een sterke lobby vanuit bepaalde natuurclubs om ons uit de natuur te weren. Wij blijven alert en zullen ons keer op keer hiertegen verzetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.