23 februari 2022

Pleidooi voor Dorpsplan Hulshorst

Voorafgaand aan het lijsttrekkersdebat in Hulshorst vorig week was er veel aandacht voor Hulshorst in de lokale politiek. Verschillende partijen vroegen – in de raadscommissie of in de media – aandacht voor onderwerpen als woningbouw, meer mogelijkheden om te sporten of meer ruimte voor ondernemers. Vooral voor het onderwerp woningbouw werd om versnelde actie gevraagd. “Allemaal zeer terecht” stelt CDA Lokaal-raadslid Karel van Bronswijk. “Maar het komt op mij allemaal wat versnipperd over. De vraag is of de inwoners van Hulshorst voor de lange termijn gebaat zijn bij het los van elkaar behandelen van alle plannen.”

“Een integraal Dorpsplan voor Hulshorst helpt om de juiste keuzes te maken voor de toekomst.”

Tijdens het debat in Dorpshuis De Wieken deed Van Bronswijk het voorstel om alle plannen bij elkaar te brengen in een integraal Dorpsplan. Het idee kreeg direct bijval vanuit de politiek en vanuit de aanwezige Hulshorsters. Een extra voordeel van zo’n Dorpsplan is dat het aanvragen van subsidie van provincie Gelderland veel gemakkelijker wordt. Daarmee kan invulling worden gegeven aan het initiatief van Gemeentebelang om gebruik te maken van de ‘Dorpendeal’, een aantrekkelijke subsidieregeling.

Van Bronswijk ziet mooie kansen voor Hulshorst in het verschiet. “Natuurlijk is het belangrijk om op zo kort mogelijke termijn extra woningen te realiseren. Maar het is wel verstandig om, samen met inwoners, verenigingen en ondernemers van Hulshorst, goed te kijken welke voorzieningen op welke locatie het beste passen, zonder dat het elkaar in de weg komt te zitten. CDA-er Van Bronswijk ziet een belangrijke rol weggelegd voor Buurtvereniging Hulshorst. “Een actieve en goed georganiseerde vereniging, die belangen van zowel inwoners, verenigingen als bedrijven behartigt”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.