26 februari 2021

Radicale sluiting natuurgebieden afgewend

ARNHEM/NUNSPEET | Het plan van het Gelderse provinciebestuur en natuurbeheerders om zonder uitgebreide inspraak kwetsbare gebieden af te sluiten is aangepast. Deze aanpassingen zijn mede tot stand gekomen doordat het CDA-statenlid Daisy Vliegenthart – Goedhart er vragen over heeft gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Diverse gemeenteraadsfracties, waaronder CDA Nunspeet Lokaal, hebben Daisy van informatie voorzien om dit onderwerp op de kaart te zetten. Ook de fractie van Gemeentebelang Nunspeet heeft met een brandbrief de betrokken instanties opgeroepen om inwoners meer inspraak te geven. Daarop heeft het provinciebestuur besloten een uitgebreidere inspraakprocedure te volgen, waarbij gemeenten, inwoners en gebruikers van de natuurgebieden gelegenheid krijgen hun zienswijzen kenbaar te maken.

“Er moet een gedragen plan met meer aandacht voor recreatie komen.”

Om de natuur op de Veluwe beter te beschermen heeft de provincie een Recreatiezoneringsplan in de maak. In samenwerking met natuurbeheerders en gebiedseigenaren is de Veluwe ingedeeld in zones die aangeven of een natuurgebied al dan niet kwetsbaar is. In de meest kwetsbare gebieden, waaronder zandverstuivingen, willen natuurbeheerders geen bezoekers meer toestaan, behalve buiten het broedseizoen onder begeleiding van een gids. In iets minder kwetsbare gebieden wil men paden afsluiten om het aantal bezoekers te beperken. Er zijn ook gebieden aangewezen waar juist meer ruimte voor bezoekers, sporters en recreanten wordt voorgesteld.

Niet eerder is op deze schaal – Veluwebreed – een samenhangend plan gemaakt met afspraken over natuurbescherming, fiets- en wandelroutes en alle andere vormen van gebruik en beleving van de natuur. De intentie om op deze manier eenduidig beleid en een goede balans tussen natuurbescherming en -beleving tot stand te brengen is prijzenswaardig. Na de genoemde aanpassingen wordt in de planvorming nu ook meer aandacht geschonken aan recreatie en toerisme. Koos Meijer en Wichert Stoffer van CDA Nunspeet Lokaal zien het traject nu met meer vertrouwen tegemoet. Daisy blijft het proces kritisch volgen: “Er moet een breed gedragen plan tot stand komen, waarin ook recreatie, sport en toerisme een prominente plaats krijgen”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.