15 november 2021

Reactie B&W op innovatief bouwen verbaast.

Het college heeft de vragen van CDA Lokaal op het gebied van innovatief bouwen beantwoord en de antwoorden zijn teleurstellend. 

Biobased ter discussie stellen zonder alternatief, natuurlijk kan het zo zijn dat er vormen van bouwen ontstaan die gelijk of beter zijn, echter vandaag kennen we ze niet. Waarom zo’n reactie? Een beetje biobased is al een stap. Hoge mate van landgebruik van toepassing bij productiebossen?

Bij biobased bouwen wordt gebruik gemaakt van natuurlijk gegroeide materialen, zoals hout, hennep, vlas, plaggen, leem, riet, zeewier, stro, klei, lisdodde en miscanthus. Eigenlijk de materialen waarvan we vroeger ook huizen bouwden. Zeker niet alleen hout zoals in het schrijven staat. Bouwen met hout en andere natuurlijke materialen biedt veel mogelijkheden voor prefabricage. In de fabriek worden complete gevel-, vloer- en dakelementen geproduceerd die in een paar dagen op de bouwplaats in elkaar worden gezet. Dat verkort de bouwtijd én vermindert de overlast en uitstoot op en onderweg naar het bouwterrein.

Hout en andere materialen zijn een oneindige biobased grondstof. Bijvoorbeeld het toegepaste hout komt uit productiebossen. Door herbeplanting is de aanwas groter dan de kap. Uitputting van de aarde is dan ook niet aan de orde. De manier waarop we bouwen en leven heeft een enorme impact op het klimaat. De bouwsector is verantwoordelijk voor zo’n 11 procent van de mondiale uitstoot van CO2. Het dagelijks energieverbruik van gebouwen neemt 28 procent voor zijn rekening. Daarbij komt dat de meeste conventionele bouwmaterialen van fossiele of minerale oorsprong zijn. Die raken dus ooit op. Ook wordt er voor de productie van bouwmaterialen veel water en energie verbruikt en komt er veel CO2 vrij.

Door biobased te bouwen hoeven we zulke bouwmaterialen minder of niet meer te gebruiken. Bij de productie en het transport van natuurlijke materialen komt veel minder CO2 vrij. Daarbij slaan natuurlijke materialen juist CO2 op. Als we bijvoorbeeld hout gebruiken als bouwmateriaal leggen we die CO2 voor tientallen of misschien wel honderden jaren vast. En omdat het om gegroeide materialen gaat, putten we grondstoffen niet meer uit. Onder de streep kan biobased bouwen zelfs een positieve impact hebben. 

Dit los van alle leefklimaatvoordelen en zonder de bereidheid te luisteren stopt het.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.