02 oktober 2017

Vragen staat vrij!

De fractie van het CDA heeft in het vragenhalfuurtje drie vragen aan het college gesteld over de subsidiemogelijkheden voor Wifi, de fietsenstalling op het Stationsplein en de toiletvoorziening op de Stakenberg.

Een vast item in elke raadsvergadering is het zogenaamde vragenhalfuurtje en dat is bedoeld om vragen aan het college te stellen over actuele kwesties die politiek en/of maatschappelijk interessant zijn. De fractie van het CDA heeft in de raadsvergadering van 28 september daar volop gebruik van gemaakt. Fractievoorzitter Koos Meijer begon met de vraag of het college al actie had ondernomen op de subsidieaanvraag voor Wifi bij het Europees Parlement, dat onlangs het WiFi4EU-plan goedkeurde. De reactie was positief: er wordt aan gewerkt. De tweede vraag van Koos Meijer ging over de fietsenstalling op het Stationsplein. Een al jaren terugkomende vraag waarom er zo weinig aan het opruimen van verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen wordt gedaan. Ook hier een positieve collegereactie: ja, de situatie is bekend. Ja, we gaan handhaven, maar wanneer? In de herfst. Meijer was daar niet zo happy mee, wat hem betreft komt er morgen actie. Karel van Bronswijk stelde de derde CDA-vraag en die vraag ging over het hoe nu verder gaat met de toiletvoorziening op de Stakenberg. Naar zijn idee was de deze zomer geplaatste toiletvoorziening een groot succes en is het nu tijd om na te denken over het plaatsen van een hufterproof toiletunit. Het antwoord van het college was wederom positief, ook zij hebben het idee dat het een goede actie was, maar het werd nu eerst geƫvalueerd. Karel van Bronswijk vroeg op dat punt nog even door: evalueren met wie en hoe? En daar kon de portefeuillehouder geen antwoord opgeven. Afwachten dus!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.