14 december 2020

Wisseling van de wacht

Was de wisseling van de lijstrekker CDA landelijk een hot-item in de afgelopen week, daarentegen is de wisseling van de lijsttrekker CDA-lokaal in Nunspeet in alle rust gebeurd. “Wij, de CDA-leden dus, hebben bewust nu al die keuze gemaakt”, zegt André Russchen, voorzitter van de afdeling Nunspeet. “Op deze manier ontstaat er rust en een goede voorbereidingstijd voor de nieuwe lijsttrekker”. De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad staan voor maart 2022 op de rol, dus dat duurt nog dik een jaar. “Die tijd heb je ook nodig om een goed beeld te krijgen hoe de Nunspeetse gemeenteraad werkt en hoe door de lokale politiek daar inhoud aan wordt gegeven” vult Koos Meijer, de huidige fractievoorzitter en oud-lijsttrekker aan. Binnen het CDA is het een goede gewoonte dat een zittingsduur in de raad maximaal 12 jaar is, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. “En bijzondere omstandigheden zijn er genoeg om ons heen, maar niet als het gaat om wie er op welk raadsstoeltje zit” zegt Koos als reactie op zijn einde raadslidmaatschap in begin 2022. “Het is tijd voor frisse ideeën en jeugdig elan. En de gegeven tijd maakt dat ik in alle rust veel zaken aan Wichert kan meegeven”, aldus Koos Meijer.

En dan de nieuwe lijstrekker Wichert Stoffer zelf. Jawel, broer van Chris Stoffer die lid van de 2de kamer voor de SGP is en van zus Paulien van Triest, beoogd wethouder voor de ChristenUnie na de verkiezingen in 2022. “Ja, het is bijzonder dat er in onze familie zoveel interesse en inzet voor de politiek is. En ondanks dat de partijband verschilt is dat geen enkel barrière om in een prettig familieverband met elkaar om te gaan” aldus Wichert Stoffer. “Voor mij geldt nu dat met deze keuze ik de tijd krijg om mij goed in te leven in de Nunspeetse politiek. De ambtelijke organisatie ken ik nog ten dele van uit de tijd dat ik daar zelf als ambtenaar werkzaam was, maar als raadslid is het toch andere koek”.

“Ik ga ervoor en met hulp van Koos, Karel van Bronswijk en andere steunfractieleden krijg en neem ik de tijd om beslagen ten ijs te komen” geeft Wichert nog als slotopmerking mee.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.