Hoe bereikbaar is en wordt Nunspeet?

In oktober 2009 presenteerde CDA Nunspeet de visie en beeldvorming ‘Perspectief Nunspeet 2025’. Een visie met de oproep samen aan de slag te gaan voor een herkenbaar, veelkleurig en bereikbaar Nunspeet.

Deze visie werd in dank door het toenmalige college van B&W ontvangen. De prioriteiten van dat college lagen echter niet direct bij het vinden van een duurzame en veilige invulling van de stationsomgeving. Gaande die tijd tot heden werd de verkeers- en veiligheidssituatie rondom het stationsgebied steeds nijpender. Meer verkeer, intensiever gebruik van de spoorlijn en een groeiend bewustzijn dat het na jaren van halfslachtige maatregelen echt tijd wordt voor een totaal oplossing. Vele nu nog niet benoemde en of onderkende factoren zullen van kleine en grote invloed zijn op de uiteindelijk te maken keuzes. Het gaat om een infrastructuur die zo uitnodigend en faciliterend is dat bedrijven blijven, nieuwe bedrijven komen, het leefmilieu in het betreffende gebied verbetert en Nunspeet voor de toeristen een hotspot maakt.

Daarom heeft het CDA in 2016 in de 'beeldvorming Nunspeet ontknoopt' gekozen voor een visie en beeldvorming die verder gaan dan alleen de stationsomgeving, maar die ook betrekking hebben op o.a. de spoortunnel in het oorspronkelijke tracé van de Oostelijke Rondweg.

Door deze benadering zijn wij ervan overtuigd dat deze visie en beeldvorming van het maximaal haalbare uitgaat waarin sprake is van coherente projecten, maximale samenwerking, collectieve waardeverbetering en een totaaloplossing voor een veilig bereikbaar Nunspeet. De documenten spreken elk voor zich en laten in de tijd zien welke weg Nunspeet bewandeld om te komen tot een optimaal bereikbaar Nunspeet.

Vanaf begin 2018 heeft de gemeente Nunspeet het majeure project Stationsomgeving voortvarend opgepakt. In mei 2020 werd het realisatiebesluit in de gemeenteraad behandeld, waarna het projectteam is gaan werken aan het definitief ontwerp (DO) en de aanbestedingen voorbereiden. Het definitef Ontwerp (DO) wordt eind 2021 gepresenteerd en hopenlijk door de gemeenteraad mee ingestemd.

Klik HIER voor een actueel overzicht Nieuwsbrieven en presentaties over het Staionsgebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.