18 november 2020

CDA: De lokale politiek maakt er een gruwelijk potje van

Terwijl de wereld gebukt gaat onder de ingrijpende gevolgen van de corona-crisis moeten wij u als inwoner van de gemeente Renkum lastig vallen met een bestuurlijke crisis. Het gemeentebestuur vraagt van u de komende jaren niet alleen een forse OZB-verhoging om het huishoudboekje sluitend te krijgen, ook zijn we in deze tijden van crisis stuurloos als gevolg van het vertrek van D66 uit de coalitie naar aanleiding van een discussie over het al dan niet invullen van de vierde wethoudersplek van de vertrekkende D66-wethouder.

Voor het CDA was juist het punt van het invullen van de vierde wethoudersformatie een serieuze blokkade. Afgezien van het feit dat vier fulltime wethouders voor een gemeente met 30.000 inwoners uitzonderlijk royaal te noemen is, hebben wij de afgelopen jaren tijdens de behandeling van de gemeentebegroting steevast inwoners teleur moeten stellen als het gaat om het in de benen houden van het voorzieningenniveau. Zo werd de financiële bijdrage aan de bibliotheek gekort en lijkt de Rijn de economisch meest geschikte plek wanneer inwoners van onze gemeente willen zwemmen. Het CDA kan het niet uitleggen om in die context € 150.000,-- per jaar uit te geven aan een vierde wethouder. 

Tijdens de gesprekken met de verschillende fracties over het oplossen van deze bestuurscrisis, is de kern van het probleem akelig boven komen drijven. De bestuurscultuur is er namelijk nog steeds eentje van “oude politiek”. De jonge fractie van het CDA is van mening dat dit nu anders moet. Willen we vooruit met Renkum, dan moeten we af van de oude regenten-politiek en terug naar het centraal stellen van de inwoner. Discussies moeten weer gaan over het algemeen belang en de machtshiërarchie van politieke partijen overstijgen door gericht te zijn op samenwerking tussen alle partijen in de raad.

Het CDA pleit ervoor om ruimte te creëren voor een nieuwe politieke generatie met frisse en vernieuwende ideeën. Daarbij hoort een bestuurscultuur die vraagt om een respectvolle en verbindende communicatie tussen raad, college en inwoners. Juist deze crisis kan de basis zijn voor een revolutie waarbij de gemeenteraad de oude slecht functionerende bestuurscultuur van zich afwerpt en verruilt voor een nieuwe met bijpassende waarden.  

Het CDA reikt de hand naar de andere fracties in de raad om nu voor eens en voor altijd te breken met het verleden en samen te werken aan echt nieuwe politiek. In dit kader roepen wij de overige fracties op om de hiervoor door ons benoemde waarden als uitgangspunt te nemen en aan te vullen met hun eigen waarden. Deze normen en waarden vormen zo de basis voor de noodzakelijke nieuwe politiek. 

Namens de voltallige fractie van CDA Renkum: Coen Geerdes, Francis van Lent, Marcel Bekkers en Bastiaan Wind 

Deze column schreef de Renkumse CDA-fractie voor weekblad Rijn en Veluwe

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.