Thuis in Renkum: Geen nieuwe beleidsnota's maar uitvoering van plannen! Bouwen voor jonge gezinnen: het cement van een bruisend Renkum. Bv op de Hes-West in Oosterbeek. Of bouwen voor forensen uit Wageningen en Arnhem: Wonen in het groene Renkum als alternatief voor de stad. En blijven investeren in de groene waarden van onze dorpen, omdat deze absolute kernkwaliteit moet worden gekoesterd en versterkt.

 Realistisch duurzaam: Voor een visie op duurzaamheid, leefbaarheid en de energietransitie moet de gemeente Renkum echt naar de tekentafel. Het CDA wil op basis van een duidelijke visie en concrete plannen naar een energie neutrale gemeente. Niet roepen maar doen! Ambities zijn er om waar te maken. Het CDA denkt dat er ideeën genoeg zijn bij bewoners en ondernemers. Die ideeën gaan we ophalen om te komen tot realistische plannen die leiden tot duurzaamheid.

Trots op onze ondernemers: Visies zijn er genoeg en ambities kennen we ook: Leegstand moet minder, centrums bruisender en ondernemers met ruimte. Vanaf 2018 moeten we het gewoon gaan doen, de gemeente voorop! Eén aanspreekpunt voor ondernemers met goede dienstverlening. Snel en doelmatig, we zitten er bovenop. De gemeente is zeker niet overal verantwoordelijk maar als in lokaal ondernemerschap muziek zit, moet het ook gehoord kunnen worden.

Zorg voor elkaar: Het CDA kijkt naar wat mensen wél kunnen. Indien zorg nodig dan wordt de verleend op basis van maatwerk. Dus géén algemene regels en toetsen waardoor mensen vanwege formulieren door de bomen het 'sociale' bos niet meer zien. Het CDA wil ondersteuning voor gezinnen en ouderen op basis van een plan ene een "eigen" hulpverlener. De lokale vraag naar zorg willen we oplossen met kleinschalige projecten, dicht bij de mens. 

Cultuur en Verenigingen: Lokale politiek begint met erkenning van maatschappelijk initiatief. Iedereen is anders maar iedereen levert een bijdrage aan onze gemeente. Wij kiezen voor substantieel meer geld voor onze verenigingen. De versobering van de laatste jaren is doorgeschoten. Wij willen subsidiemogelijkheden die ertoe doen zodat (cultuur)verenigingen een solide toekomst hebben binnen de gemeente Renkum. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.