02 november 2023

CDA-motie over Openbaar Groen unaniem aangenomen

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering op woensdag 1 november is een motie van het CDA over het meten van de conditie van de groene buitenruimte unaniem aangenomen door de Raad.

Het CDA wees het college en de raad er tijdens de Algemene Beschouwingen op dat er sinds september een opleiding mogelijk is om gecertificeerd inspecteur NEN2767 te worden. De NEN 2767-methode is een methode waarmee de conditie van onder meer gebouwen, wegen en openbaar groen gescoord kan worden, en op basis waarvan renovaties of vervanging op gebaseerd worden.

Volgens CDA-raadslid Francisca De Martelaere wordt er door de gemeente nog teveel naar externe partijen gekeken om inventarisaties te maken op het gebied van het openbaar groen. Het zou volgens haar beter zijn om uitvoerend personeel in de groene buitendienst deze werkzaamheden te laten uitvoeren.

Dit kan tevens een goede impuls geven aan het uitvoeren van bijvoorbeeld ecologisch bermbeheer. Ook zorgt betrokkenheid vanuit de eigen organisatie voor een vliegwielfunctie die kan leiden tot een betere biodiversiteit binnen het groenareaal van gemeente Renkum. 

Met de aangenomen motie wordt het college opgeroepen om mensen uit de eigen groene buitendienst op te leiden tot NEN 2767-inspecteur. Dit kan worden gefinancierd uit de opleidingsbudgetten die er binnen de gemeente zijn voor het personeel. 'Deze motie is een steun in de rug om vaart te maken met onze groene openbare ruimte', zegt De Martelaere.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.