15 oktober 2020

CDA Renkum: ‘We zullen het karretje uit de poep moeten trekken’

CDA Renkum is bereid om steun te geven aan een forse, maar noodzakelijke OZB-verhoging om het schip gemeente Renkum voorlopig drijvende te houden, maar wel onder een harde voorwaarde.

In de kern komt die erop neer dat het CDA wil zien dat onze gemeente, de coalitie voorop, de komende drie maanden benut om aan grondige zelfreflectie te doen: ten aanzien van onze organisatie, onze bestuurscultuur en onze financiën. Pas dan kan er wat het CDA betreft pas sprake zijn van het door de coalitie gewenste ‘raadsbrede akkoord’, gericht op duurzaam herstel van de patiënt Renkum. Vooralsnog ligt er niet meer dan een raadsbreed drukverband om de ergste bloedingen te stelpen door middel van de OZB-verhoging.

‘De afgelopen jaren heeft het CDA telkens tegen de begroting gestemd en gehamerd op het verhogen van de OZB’, zegt fractievoorzitter Coen Geerdes. ‘Die oproepen waren helaas steevast tegen dovemansoren gericht. Het CDA heeft de afgelopen 6 jaar niet in de coalitie gezeten en in die periode hebben we gezien hoe het karretje de poep in is gereden. Mogelijk dat het tij eerder, en met minder financieel bloeden voor onze inwoners, gekeerd had kunnen worden.’

Dat neemt niet weg dat het CDA verantwoordelijkheid wil nemen en niet wegduikt. Er is bereidheid om steun te geven aan een noodzakelijke OZB-verhoging, om op die manier voorzieningen te kunnen behouden en een sluitende meerjarenbegroting op te leveren. Maar hier worden wel voorwaarden aan gesteld. ‘Anders is het niet uit te leggen aan de inwoners en zeker niet onze achterban’, aldus Geerdes.

Tijdens de komende begrotingsbehandeling zal het CDA een motie indienen die oproept om de komende drie maanden een harde externe analyse te laten maken van de situatie waarin de gemeente Renkum verkeert. Ook in verhouding tot andere Gelderse gemeenten. ‘Bij een bezoek aan de provincie werd duidelijk dat nog steeds 40 procent van de Gelderse gemeenten, ondanks alle extra taken, er relatief eenvoudig in slaagt om een sluitende meerjarige begroting op te stellen’, zegt Geerdes.


‘We moeten durven inzien waarom wij bij die de andere 60% zitten. Of sterker nog, waarom we bij de ‘koplopers’ horen binnen die 60 procent van de Gelderse gemeenten. Alleen als je dat inzicht hebt of wilt hebben en kritisch durft te zijn op jezelf, dan is een OZB verhoging van deze omvang aan de inwoners te verkopen”, aldus Geerdes.


Als de conclusie dan is dat de neerwaartse spiraal van de afgelopen 6 jaar niet meer te keren is, dan moet dat ook maar gezegd worden. Het CDA blijft voor die conclusie graag zelf aan het roer, alvorens de provincie om hulp te vragen of deze hulp ongevraagd te krijgen. Geerdes: ‘Dit is het moment om de pauzeknop in te drukken.’


Het CDA benadrukt ook nogmaals dat het benoemen van een vierde wethouder, als opvolger van de vertrokken Jasper Verstand, onwenselijk is. Geerdes: ‘De sleutel naar een structurele oplossing lijkt te liggen in het veranderen van hoe we onze taken organiseren. Gedwongen worden om op bestuurlijk niveau meer met minder te doen, kan op die manier zelfs als een kans worden gezien.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.