06 september 2023

Frits Ruyten voorzitter CDA Renkum

Op 21 juni 2023 is Frits Ruyten door de Algemene Ledenvergadering van de afdeling verkozen tot nieuwe voorzitter van CDA Renkum. Hij nam daarmee de voorzittershamer over van Helma Kip die sinds eind 2022 tijdelijk het voorzitterschap op zich had genomen na het vertrek van David van der Velden.

De nieuwe voorzitter stelt zichzelf graag voor:

Sinds 2005 woon ik in Heelsum en heb een eigen instituut als landschapsarchitect. In het verleden was ik als wethouder actief in de gemeente Venray. Mijn ambitie is om de gemeentepolitiek dichter bij de inwoner te brengen. Het CDA is een volkspartij en wij hebben onze wortels dan ook midden in de samenleving. Daar willen we ophalen wat leeft en kijken wat we voor onze inwoners kunnen betekenen.

Nu het CDA daalt in de peilingen is het belangrijk voor de partij om terug te gaan naar de basis van het CDA-gedachtengoed. Waar staan we voor? Wat is ons ‘selling point’? In veel uitgaven van het wetenschappelijk instituut van onze partij zijn onze beginselen goed vastgelegd. Onder meer in het CDA boekje “Mens waar ben je” (2011), in “Om een gemeenschappelijk huis”, handboek christendemocratie in de praktijk (2020) en in “Zij aan zij” (2020).

Het CDA gaat uit van vier beginselen: Solidariteit, Publieke gerechtigheid, Rentmeesterschap en Gespreide verantwoordelijkheid. Deze beginselen moeten zich vertalen in ons beleid. Als lijsttrekker voor de landelijke politiek probeert Henri Bontenbal dit te verwoorden. In onze dagelijkse gemeentelijke politiek willen we de volgende uitgangspunten hanteren:

 

  1. Het CDA voelt zich in de basis verantwoordelijk voor de natuur en voor een goed en sociaal woon- en leefklimaat in Renkum voor alle inwoners;
  2. De C van het CDA doet in de politieke discussies mee als inspiratiebron en doet een beroep op ons aller verantwoordelijkheid voor behoud van de natuur en voor een goed en sociaal woon- en leefklimaat;
  3. Het CDA Renkum laat iedereen volwaardig meedoen op zoek naar oplossingen voor de huidige en toekomstige vraagstukken en problemen in de gemeente,
  4. Wij luisteren naar de mening van alle inwoners, lid worden kan altijd nog.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.