05 maart 2020

‘Gekietel’ wethouders draait uit op flater van formaat met zonnepark Quadenoord

De Renkumse CDA-fractie is blij met het besluit van Provincie Gelderland om definitief geen natuurvergunning te verlenen voor een groot zonnepark op landgoed Quadenoord in Renkum. Een flater van de gemeente die voorkomen had kunnen worden.

Het CDA is vanaf het begin pertinent tegen dit absurde plan geweest, omdat een beschermd natuurgebied in de ogen van de partij absoluut geen locatie is voor een zonneveld, en al helemaal niet een van de grootste van Gelderland. De beslissing van de provincie om het Renkumse college terug te fluiten is dan ook de enige juiste. Bovendien is dit ook in lijn met het eerder afgesproken beleid, dat voorschrijft geen zonnevelden aan te leggen in Natura 2000-gebieden.

Fractievoorzitter Coen Geerdes: 'Het CDA heeft het college nota bene aangeraden om het gesprek aan te gaan met de provincie alvorens het vergunningentraject te starten, maar daar is geen gehoor aan gegeven. Sterker nog, wethouders Verstand en Maouche wilden het provinciebestuur graag 'kietelen' met het voorstel. We zien nu waar dit toe heeft geleid. Er is een hoop tijd en energie verloren gegaan. De energietransitie is iets wat je samen doet, en niet door het kietelen van je mede-overheden.'

Gelderland besloot geen natuurvergunning te verlenen voor het project , omdat het zonnepark een te negatief effect heeft op het leefgebied van de vleermuis, de das en een drietal vogelsoorten. Daarnaast zou de aanleg een te grote stikstofuitstoot met zich meebrengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.