03 oktober 2023

Van de voorzitter

Een update over de laatste weken van CDA Renkum-voorzitter Frits Ruyten.

CDA-congres 23 september
Zaterdag 23 september ben ik op het landelijke CDA congres geweest in Den Bosch. Eerst dacht ik een moeilijk draaiend CDA aan te treffen, maar het tegendeel is waar. Er was een levendige en optimistische sfeer met 400 à 500 enthousiaste deelnemers. Je voelde een sfeer van ‘We gaan er iets van maken’, ‘Naar 10 zetels in de Kamer’, ‘met Henri Bontenbal hebben we een goede lijsttrekker’. Nadat allerlei agendapunten waren behandeld volgde de toespraak van de CDA lijsttrekker over het thema ‘Fatsoenlijk Nederland’. Hij sprak duidelijk, geen poespas, overtuigd: Hij heeft het vooral over dat we met respect met elkaar moeten omgaan, het CDA heeft waardevolle principes, die je niet in een ‘contract’ kunt vastleggen, het CDA kan zich aanpassen en omgaan met andere politieke partijen. Staande ovaties volgden elkaar op. Na afloop ging ik met een goed gevoel naar huis, nog enigszins beduusd van zoveel spirit.

Renkum
27 september was er de eerste raadsvergadering na het zomerreces met een lange lijst van onderwerpen en dus ook een lange vergadering, die duurde tot 23.30 uur. De vergadering werd weer deskundig voorgezeten door de burgemeester en de discussies werden goed gevoerd. Het CDA wil graag met de Ambitienota Groen op het hoogste onderhoudsniveau inzetten, maar met 10 tegen 10 staakte de stemming en dus wordt de nota doorgeleid naar de volgende vergadering.

Plan De Hes West
Tijdens de raadsvergadering werd ook de nota Ruimtelijke kaders De Hes in stemming gebracht en aangenomen. Voor het bestuur en fractie aanleiding om vrijdagmiddag 6 oktober ‘s middags om 15.00 een bezoek te brengen aan dat gebied. Verzamelen bij CDA-commissielied John Frijlink, Gelderse IJzerhandel, Weverstraat 15 in Oosterbeek. Ga je ook mee?

Frits Ruyten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.