03 december 2020

Voormalig afdelingsvoorzitter Henk Valkhof overleden

Op 28 november jongstleden is Henk Valkhof overleden. Bij dit bericht herinneren we Henk met waardering voor zijn actieve betrokkenheid bij CDA Renkum van 2012 tot 2017, respectievelijk als secretaris, als raadscommissielid in de fractie van het CDA en als voorzitter van onze afdeling.

Henk trad toe tot het bestuur toen versterking nodig was voor herijking van de visie en uitwerking van het programma. Het CDA kon zich profileren op het gedachtegoed van solidariteit, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en publieke gerechtigheid.  Henk ging daarvoor met  volle inzet en de overtuiging dat het CDA zich daarmee stevig kan positioneren als middenpartij.

Henk nam het initiatief en organiseerde bijeenkomsten van bestuur en fractie op zaterdag, waarin we onder deskundige begeleiding een verkenning deden van mogelijkheden  en beperkingen, wat daarin de beste aanpak zou zijn en hoe we ons moesten committeren.

De ledenvergadering kreeg een extra dimensie met  presentatiewedstrijden door jongeren over maatschappelijke vraagstukken, bijv. over jongeren en politiek, de gezondheidszorg, het vluchtelingenvraagstuk.  Mooi waren de gedachtewisselingen die daarop volgden, bijv. van de oudere aanwezigen:  “Vluchtelingen moeten wij te hulp schieten, want wij zullen nooit vergeten hoe wij in de tweede wereldoorlog onderdak en eten hebben gevonden tijdens de evacuatie”. Dat waren serieuze eye-openers voor de aanwezige jongeren. Aan deze wedstrijd waren prijzen verbonden die werden aangeboden door een van onze leden.

De laatste jaren was Henk overmand door gezondheidsproblemen. Hij bleef positief en belangstellend in deze situatie.

Wij wensen mevrouw Valkhof en de familie sterkte bij het verwerken van het gemis door zijn overlijden.

Bestuur en fractie van CDA-Renkum.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.