12 september 2022

Hartelijk welkom Jan Wessels!

Van links naar rechts: Theo Timmermans, Jürgen Wolff van Wülfing, Jan Wessels – raadsleden CDA Voorst

 

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft Jan Wessels als raadslid de plek ingenomen van Peter Wormskamp, die wethouder is geworden.

Jan Wessels is samen met zijn vrouw woonachtig in Terwolde en heeft in het verleden reeds 16 jaar in de gemeenteraad van Voorst gezeten. Hij heeft getuige mogen zijn van een aantal mooie ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw van OBS ”de Bongerd” in Terwolde en de oprichting van de hockeyclub in Twello, beide ontwikkelingen zijn door Jan Wessels geïnitieerd en met steun van de raad tot uitvoering gekomen.

Jan Wessels is vriendelijk en direct. Hij is niet bang uitgevallen en doet wat hij zegt. Als het moet gaat hij vol vertrouwen de strijd aan. Vooral daar waar het sociaal wringt of waar mensen door regelgeving onder de voet worden gelopen. Tevens is Jan financieel goed onderlegd. Hij is daarmee een aanwinst aan de raadstafel voor 3 koppige CDA Voorst raadsfractie.

Namens fractie en bestuur van CDA Voorst heet ik Jan Wessels hartelijk welkom en wens hem veel succes en plezier in het raadswerk!

 

Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA Voorst

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.