11 november 2021

Ingezonden reactie Voorster Nieuws 10-11-2021

Ingezonden reactie van CDA Voorst

“Als bestuur van CDA Voorst reageren we op het artikel ‘Samen optrekken met de inwoners van de gemeente Voorst’ van 3 november. Daarin wordt de aansluiting van fractie Suelmann bij VVD-Liberaal 2000 aangekondigd.

Dit artikel mist feitelijke informatie die de kritische lezer als achtergrond zou moeten kennen. Zo is mevrouw Suelmann in de gemeenteraad gekomen via de CDA-lijst omdat ze op nummer 2 stond. Als persoon had zij onvoldoende stemmen voor een voorkeurszetel. Desondanks heeft zij begin 2019 de CDA-fractie verlaten, heeft de belofte om in zo’n geval haar zetel op te geven gebroken en is zonder democratische legitimatie alleen doorgegaan. In goed Nederlands heet dat zetelroof. Daarbij heeft ze aangegeven dat ze het CDA Voorst programma zou blijven volgen. Rechtstreeks uit dat programma, waaraan mevrouw Suelmann overigens een inhoudelijke bijdrage heeft geleverd, komt het jongerenlintje.

Tot voor kort was mevrouw Suelmann nog lid van onze partij. Inmiddels blijkt dat zij de CDA-uitgangspunten heeft ingeruild voor die van VVD-Liberaal 2000. Dat is opmerkelijk te noemen, zeker in het licht van de titel van het artikel van vorige week. Weet de burger van de gemeente Voorst wel met wie hij of zij optrekt?

Wij gaan ervan uit dat de goede verstandhouding met VVD-Liberaal 2000 wordt gecontinueerd. Ondanks duidelijke inhoudelijke verschillen zijn er voldoende aanknopingspunten om samen te werken.

Bestuur CDA Voorst’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.