10 maart 2022

Interview Voorster Nieuws 9-3-2022

“Wij staan voor de politiek van het midden. De stem van de burger die denkt in redelijkheid en realisme. Maar dan wel op een radicale manier!”

Nog even en het is zover. Op 14, 15 en 16 maart kan er gekozen worden voor de gemeenteraad. De partijen voeren campagne. De posters hangen op de borden. De banners zie je overal in het Voorster landschap. Ook de groene banners van het CDA Voorst. Al jarenlang een vaste waarde in de Voorster gemeenteraad. Nu vertegenwoordigd door Jürgen Wolff van Wülfing. “Van mij mag je ook Jürgen Wolff zeggen. Dan luister ik ook!”. Tegenover mij zit een goedlachse man die tegelijkertijd kan schakelen naar een serieuze modus. Kortom een gesprek met Jürgen, lijsttrekker van CDA Voorst.

Lokale politiek, de basis van het CDA

Jürgen komt uit een nest waarbij er aan de keukentafel vaak gesproken werd over politiek. Dat is nooit opgehouden. En toen hij trouwde met Karin Uenk en naar Terwolde verhuisde is dat niet veranderd. De cursus “Politiek Actief” die de Gemeente Voorst regelmatig organiseert was voor Jürgen het moment om de volgende stap te maken. De keuze daarbij viel op het CDA. Waarom? “Het CDA is een partij die de wortels heeft in de lokale politiek. En lokaal is ook de basis voor het CDA 2.0 dat we nu gebouwd hebben. CDA Voorst is een zelfstandige lokale partij. We worden dus niet gestuurd door Den Haag zoals soms wel eens gedacht wordt. We onderschrijven wel de principes van het CDA. En we hebben nuttige haakjes richting provinciale- en landelijk politiek. We combineren de voordelen van lokaal en nationaal.” Terloops merkt Jürgen op dat de gesprekken aan de keukentafel gewoon doorgaan. Zijn dochter Marjolein (16 jaar) is ook aangestoken met het politieke virus en staat nu ook op de kieslijst van het CDA. Klinkt goed. Maar hoe vertaalt zich dit naar enkele actuele thema’s in de gemeente?

Woningbehoefte en bouwen

Het is een landelijk politiek onderwerp. En ook de Gemeente Voorst ontkomt er niet aan. Er is behoefte aan woonruimte. Voor starters. Voor doorstromers. Voor ouderen. En dan bij voorkeur ook nog eens enigszins betaalbaar. “Bouwen is noodzakelijk”, aldus Jürgen. “Tegelijkertijd is het de kunst om hier creatief in te zijn. Onderzoek ook serieus andere opties, zoals bijvoorbeeld het herontwikkelen van oude industrieterreinen voor woningbouw. Denk aan Nijverheid en ’t Belt in Twello. En geef tegelijkertijd bedrijven meer lucht met een Engelenburg 2.” En de betaalbaarheid van woningbouw? “Wij zijn voorstander om de norm van 40% sociale woningbouw die geldt in de Gemeente Voorst strikt te hanteren. En wij zijn voorstander om inwoners van de Gemeente Voorst zoveel als mogelijk voorrang te verlenen bij het huren en kopen van sociale woningbouw woningen.” Maar jullie hebben tegen het project Twello Noord gestemd. Hoe valt dat te rijmen? “Dat heeft minder met het bouwen te maken, wel met de wijze waarop het hele proces verlopen is. De inbreng van de burger werd ervaren als een verplicht nummer. Er is gekozen voor het minimum. Dat levert een plan op dat niet gedragen wordt. Een plan dat waarschijnlijk doorgaat naar de Raad van State. Met behoorlijke vertraging als resultaat.”

Participatie, het begint bij de burger

Er wordt veel gesproken over participatie. Wat vind jij en het CDA daarvan? “Het is eigenlijk heel eenvoudig. De politiek is er voor de burger. Het is dus logisch dat het bij de burger begint. En dat het leidt tot iets waar de burger wat aan heeft.” Leidt dat niet tot een principe van “u vraagt, wij draaien?”. “Nee, zeker niet. Wij hebben met de andere oppositiepartijen een zeer goedbezochte bijeenkomst gehad in Voorst. De burgers in de zaal gaven aan dat zij echt wel met een “nee” kunnen leven. Zolang het proces maar oprecht is en de reactie goed onderbouwd.”

De Randweg Twello, de weg die er niet komt

Er is al veel over geschreven. Op 7 maart staat het ook weer op de agenda van de Gemeenteraad: de Randweg Twello. Waar staat het CDA? “Het CDA is tegen de Randweg Twello. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond. Wat er ligt is gebaseerd op oude cijfers. Komt bij dat er kostbare natuur op landgoed Het Hartelaar voor vernield moet worden. Plus het leidt tot een financiële last die we met zijn allen niet moeten willen.” Over dat laatste, de financiële last, waarom moeten we dat niet willen? “De financiering is nog steeds niet rond. Dit ondanks afspraken over een deadline per 31 december 2021. ProRail wil wel een bedrag beschikbaar stellen als er spoorwegoverwegen worden gesloten. Dat is overigens ook niet wenselijk. En verder moet er geleend worden. Er wordt gesproken over bedragen van tussen de 8 en 10 miljoen euro. Dat is serieus geld. Dat moeten we met elkaar terugbetalen. En dat met een rente die op dit moment aan het stijgen is. Kortom, niet doen.”

Duurzaamheid, ook heel praktisch met een milieustraat

Er ligt een grote ambitie op het gebied van duurzaamheid. Nederland, en dus ook de Gemeente Voorst, moet van het gas af. “Het gasloos maken van Nederland is duidelijk. Mede door wat we nu helaas meemaken rondom Oekraïne en de afhankelijkheid van russisch gas. Essentieel is het tijdig betrekken van de burger bij de plannen, de eerder genoemde participatie. Daarnaast is het een uitdaging om het zó te doen dat het voor de burger te betalen is.” “Komt bij dat wat voor burgers geldt ook voor bedrijven zou moeten gelden. Stimulering van duurzame initiatieven. Ook voor agrarische bedrijven die de overstap willen maken naar duurzame landbouw.” Dit komt me bekend voor en is redelijk algemeen. Maar is er ook nog iets heel praktisch? “Als je het over heel praktisch hebt. Wat ons opvalt is dat je met je afval in de Gemeente Voorst vaak op “tournee” moet. Als je de zolder of garage opruimt moet je al gauw naar Deventer, Apeldoorn of Zutphen. Dat vinden wij niet wenselijk. Veel verkeersbewegingen, extra uitstoot. Daarom zijn wij voor het realiseren van een volwaardige milieustraat in de Gemeente Voorst. Overigens vinden we dat er ook meer plekken moeten komen waar je het PMD kwijt kunt. Met een gezin haal je de volgende leging van de container vrijwel nooit”

Principes van besturen: luisteren, redelijkheid, fatsoen en degelijkheid

Duidelijke uitspraken op een aantal thema’s. Maar hoe moet het verder in de gemeente? “Wij geloven in een overheid die sober is. Een gemeente die er is voor de burger en niet andersom.” En wat betekent dat? “Dat betekent dat wij het belangrijk vinden dat de burger echt centraal staat. Door contact met verenigingen en dorpscontactpersonen. Door het serieus luisteren naar zienswijzen die burgers hebben en door initiatieven vanuit de inwoners goed te wegen.” Wat zou je als slotwoord willen zeggen? “Wij staan voor de politiek van het midden. De stem van de burger die denkt in redelijkheid en realisme. Maar dan wel op een radicale manier. Als je je afvraagt hoe dat eruit ziet, vul dan vooral mijnstem.nl in. Wie weet word je verrast door CDA Voorst 2.0.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.