14 december 2021

Succesvolle samenwerking CDA Epe en Voorst

“Houd iedereen erbij!”; succesvolle samenwerking CDA Epe en CDA Voorst

Een duidelijk standpunt
Op 11 december vond het partijcongres van het landelijke CDA plaats. Hierin werd onder
andere een nieuw bestuur gekozen. Door de leden werd een gezamenlijke resolutie van CDA
Epe en CDA Voorst met ruim 98% van de stemmen aangenomen. Daarmee heeft het nieuwe
landelijke bestuur uitgesproken dat het CDA een brede volkspartij is én blijft. Een partij waar
iedereen zijn of haar plek kan vinden. Dit ongeacht achtergrond, opleiding of afkomst.
Het motto van het CDA 'niet wij en zij maar zij aan zij komt door het aannemen van deze
resolutie weer hoog op de agenda bij het landelijke CDA!


Ook voor jou!
Je denkt misschien: ‘Nou en, wat moet of kan ik daar mee?’
Je moet natuurlijk niets. Maar je kunt er als burger van Epe of Voorst van op aan dat ook bij
CDA Epe en CDA Voorst de deur openstaat voor iedereen die mee wil doen.
En dan ervaar je meteen de voordelen van een lokale CDA-afdeling. Die is in hoge mate
zelfstandig. Tegelijkertijd heb je het voordeel van een partij die ook landelijk actief is.
Veel beleid wordt in Den Haag gemaakt. Het is een groot voordeel om dáár invloed te
kunnen hebben. En dat voordat belangrijke maatregelen worden genomen. Vergelijk dat
eens met een lokale partij…

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.