16 februari 2022

Voorster Nieuws 16-02-2022

Inflatie in Nederland.

De laatste weken zijn inflatie en stijging van gemeentelijke belastingen landelijk in het nieuws. De inflatie in Nederland bedraagt nu gemiddeld 7,6%. Oorzaken zijn bekend: hoge prijzen (energie, bij de brandstofpompen, boodschappen en bouwmaterialen) en hogere gemeentelijke belastingen. Ook de gemeentelijke belastingen worden dus steeds hoger. Gemiddeld in Nederland neemt de OZB met 4,4% toe, is 3 februari j.l. door het Centraal Bureau voor Statistiek gepubliceerd.

Inflatie in de gemeente Voorst

Op zoek naar hoe het in de gemeente Voorst zit met de OZB, kwam ik de volgende informatie tegen in de stukken van de gemeenteraad. Het OZB-percentage stijgt voor woningeigenaren met 13%. De OZB-aanslag in de gemeente Voorst stijgt in 2022 voor een woning met een gemiddelde waarde met 12,4 %. Dat is 8% meer dan het landelijk gemiddelde. De aanslag ligt inmiddels bij u op de mat. Waarom zo veel hoger? Dat is nodig om de begroting sluitend te maken, staat vermeld in de raadsstukken van de gemeente Voorst.

Schuldenlast gemeente Voorst

Hoe zit het dan met de begroting van de gemeente Voorst, is de volgende vraag die bij me opkwam. Na wat zoekwerk stuitte ik op de volgende informatie. In 2020 is door de gemeente voor 25 miljoen euro aan leningen afgesloten. Daarmee heeft de gemeente een schuldenlast van 38 miljoen euro (de vaste schulden zijn met 10 miljoen euro gestegen). Die leningen zijn nodig omdat de gemeente onvoldoende reserves heeft om de plannen van de huidige coalitiepartijen te kunnen realiseren. Voorbeeld: er zijn onvoldoende reserves gespaard voor het realiseren van een gemeentehuis, dus wordt het geld geleend. Een ander voorbeeld zijn de plannen voor de randweg: daar is geen geld voor, dus willen de huidige coalitiepartijen daar weer geld voor lenen (in totaal minimaal 9,5 miljoen euro). Dit zou dan weer bovenop de 38 miljoen euro komen. De totale vaste schuldenlast bedraagt dan 47,5 miljoen euro. Leningen moeten de komende jaren worden afgelost. Bovendien moet er rente over worden betaald. Momenteel is de rente laag, maar we zien inmiddels dat de rente omhoog gaat vanwege de oplopende inflatie. Omdat de vaste leningen een lange looptijd hebben (40 jaren) lopen we hier als gemeente een behoorlijk financieel risico. Omdat er verder ook niet veel kosten kunnen worden bespaard, is in deze situatie de gemeente dus genoodzaakt de OZB zo veel op te hogen om de begroting sluitend te maken. Deze situatie (hoge schuldenlast en geen ruimte in de exploitatiebegroting) baart de provincie zorgen en het CDA ook.

De huidige en toekomstige generatie inwoners van de gemeente Voorst worden op deze manier geconfronteerd met hoge gemeentelijke lasten. De verkiezingen komen er aan, ik adviseer u goed te kijken naar de partijprogramma ‘s. Daarmee kunt u invloed uitoefenen op de uitgaven in de gemeente en daarmee de hoogte van de gemeentelijke belastingen.

Namens de CDA-fractie gemeente Voorst,

Theo Timmermans (fractievertegenwoordiger)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.