Cees Booster

Fractie ondersteuner

Wat wil ik de komende 4 jaar bereiken:

- goed vangnet voor onze inwoners met sociale en financiële problemen.
- goede jeugdzorg  zonder wachtlijst
- terugdringen wachtlijst voor woningzoekende
- inhaalslag woningbouw, vooral voor sociale woningbouw / starters
- inwoners betrekken bij nieuwe plannen/ participatie
- zelfstandige gemeente blijven
- financieel/ een gezonde begroting met allen trendmatige belasting verhogingen
- geen randweg en binnen Twello de verkeersveiligheid aanpakken met veilige fietspaden
- in de kernen leefbaarheid bevorderen samen de dorpsbelangen verenigingen
- sterk blijven maken voor het groene hart van de Stedendriehoek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.