Jaap Borst; Twello

#7

Dit is Jaap Borst (1961)
Ik woon sinds begin 2016 in Twello, waar ik ook geboren en getogen ben. Samen met mijn vrouw Joyce, een klasgenoot van de middelbare school in Deventer.
Als beleidseconoom ben ik in 1985 bij Hoogovens aan de slag gegaan en vervolgens door fusies en overnames bij Corus en Tata Steel. Mede daardoor heb ik de kans gekregen om een aantal jaren voor het bedrijf in het buitenland te werken. Van 2000-2003 in Londen en van 2008-2011 in Singapore. Met mooie en minder mooie ervaringen die je beide weer helpen bij nieuwe uitdagingen.
Ik ben in totaal ook 13 jaren bestuurslid van het Hoogovens Pensioenfonds geweest en heb zo bestuurlijke ervaring op mogen doen.

Doelstellingen
Ik ben groot gebracht met het christendemocratische gedachtengoed en al lang lid van het CDA. De kernwaarden van het CDA spreken nog steeds aan en na het terugkeren naar mijn geboortegrond werd er een beroep op me gedaan om het bestuur van CDA Voorst te versterken.

Mijn doel is om samen die kernwaarden inhoud te geven:

  • Rentmeesterschap betekent dat we onze welvaart en verworvenheden moeten kunnen worden doorgegeven aan toekomstige generaties. Dat betekent dat korte termijn gewin niet ten koste mag gaan van de lange termijn mogelijkheden.
  • Gespreide verantwoordelijkheid: burgers, overheid en maatschappelijke organisaties zijn samen verantwoordelijk.
  • Solidariteit: er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. Depersoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Alle inwoners van de gemeente Voorst moeten kunnen delen in de duurzame economische groei die wordt beoogd.
  • Publieke gerechtigheid: de overheid is betrouwbaar, bestrijdt onrecht en behandelt iedereen gelijk, ongeacht afkomst, achtergrond, geaardheid, opleiding of religie.

Dit zijn geen holle frasen: denk maar eens aan de bestuurscultuur in onze eigen gemeente waar de burger niet serieus genoeg wordt genomen, maar wel de rekening van Gemeentebelangen de D66 in de vorm van een hogere OZB belasting mag betalen.
Er is dus werk aan de winkel en als CDA Voorst willen we onze mouwen daarvoor opstropen.
Vanuit de bestuurlijke rol hoort daar ook bij om de verbinding met onze collega’s die op provinciaal of landelijk niveau actief zijn in te schakelen.
En lokaal? CDA Voorst weer een factor van belang in de Voorster politiek maken en de basis verbreden door nieuwe mensen aan te trekken.
Daarbij is iedereen die onze kernwaarden onderschrijft welkom!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.