Jürgen Wolff van Wülfing

Fractievoorzitter

Jürgen Wolff van Wülfing; Terwolde

Nr. 1 Lijsttrekker CDA Voorst

Dit is Jürgen Wolff van Wülfing (1969)
In het groene buitengebied van Terwolde woon ik samen met mijn vrouw Karin en onze 4 kinderen, in de leeftijd van 10 tot 16, op boerderij De Aze. Daarbij meld ik hier met trots dat onze oudste dochter Marjolein (2005) op plek 13 op de kieslijst staat. Zo vader zo dochter. Prachtig.

Het ‘3-generatie wonen’ is ons niet vreemd. Mijn schoonmoeder Lien Uenk (1949) woont in haar eigen pré-mantelzorgwoning binnen boerderij De Aze en duwt met haar vele vrijwilligerswerk de CDA kieslijst vanaf plek 21.

Sinds 2017 ben ik politiek actief binnen de gemeente Voorst en werd ik fractievertegenwoordiger bij CDA Voorst. In 2021 mocht ik het fractievoorzitterschap als gemeenteraadslid overnemen.

In het dagelijks leven ben ik ventilatiespecialist bij Mastermate Ventilatietechniek, waarbij ik uiteraard ook door de gemeente Voorst een frisse wind hoop te kunnen laten waaien. Daartoe zet ik mij maximaal in voor burger, boer en bedrijf namens CDA Voorst.

Doelstellingen
De gemeente Voorst is een groene, agrarische gemeente die zich de groenste gemeente van Europa mag noemen. Dat is iets om trots op te zijn en te koesteren en om niet lichtzinnig mee om te gaan. Zeker in een tijd waarin het terugdringen van CO2 en stikstof een grote rol speelt.
Daarom geen randweg dwars door Landgoed ’t Hartelaer. Ten aanzien van de verkeersveiligheid in onze kernen zijn er diverse punten die om aandacht vragen. Laten we die knelpunten nu eens praktisch wegnemen, zonder daarbij miljoenen aan een randweg te verspillen. Miljoenen die we moeten lenen (!).
Laten we zeer kritisch kijken naar wat er met natuurgebied Bussloo mag gebeuren buiten dagtoerisme om en onze lokale belangenverenigingen daarbij serieus betrekken.
Het is makkelijk om in het kader van stikstofuitstoot meteen naar onze boeren te wijzen. Maar laten we eerst eens luisteren, dus óók naar de agrarische sector. Dit met respect voor elkaars levenswerk, want boer zijn is ‘a way of life’, 24 uur per dag en het resultaat eindigt als puik stukje werk op ons bord.
Wat groen is moet groen blijven! Dat ten aanzien van de plannen voor opening van vliegveld Lelystad dit jaar. Er zal nog directer over onze gemeente heen gevlogen worden, met wellicht nog steeds laagvliegroutes, waarbij stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast en de kwaliteit van onze leefomgeving onder druk komen te staan.

Voor het CDA staat de samenleving van Voorst centraal: hier samen leven, wonen en werken. Daarbij hoort het stimuleren van het lokale bedrijfsleven, bouwen naar behoefte en het bieden van goede zorg voor iedereen, jong en oud. Maar hoe bereik je dat? Voornamelijk door een goed bestuur: een integere en dienstbare overheid die haar inwoners serieus neemt, luistert en in gesprek gaat over de onderwerpen die er spelen. Wanneer het gemeentebestuur weet wat er leeft in de samenleving, luistert naar vragen en ideeën van burgers en het gemeentebestuur verantwoording aflegt aan burgers over wat er met hun ideeën is gedaan (woningbouw in Twello Noord is hier een slecht voorbeeld van), dàn weten burgers wat zij van de overheid kunnen verwachten. Daar is dus werk aan de winkel!

De voorwaarden voor een sociaal, lokaal en betrokken Voorst:

  • Een dienende overheid is er voor haar inwoners en niet andersom.
  • Een luisterende overheid neemt de mening van haar inwoners ter harte en legt zijn besluiten uit.
  • Een overheid die informatie deelt en samen optrekt. Wat weet u bijvoorbeeld van de warmtetransitie die als eerste gaat spelen in Wilp en de Planetenbuurt in Twello? Weet u wat het u gaat kosten wanneer u van het gas wordt afgekoppeld? Bent u hierover voldoende voorgelicht door de gemeente?
  • Weten wat er speelt in de kernen. Een goed en regelmatig overleg met dorpscontactpersonen en de lokale belangenverenigingen. Zij weten wat er speelt in de kernen en zijn een belangrijke bron van advies.
  • Het reserveren van voldoende middelen voor het sociaal domein. Uiteraard dienen we kosten in de hand te houden, maar met ordinair bezuinigen op zorg bouw je de zorg juist af.
  • Een gezonde balans in de gemeenteraad, met de wil om samen te werken als één, ook tussen coalitie en oppositie. De raadsleden vormen immers samen de raad en zitten er voor hetzelfde doel, en dat bent u, de inwoners van de gemeente Voorst.

Graag nodig ik u uit om samen met een nieuw en fris, maar vertrouwd CDA de schouders onder een mooi, sociaal en leefbaar Voorst te zetten. Daarbij kiest CDA Voorst als verbindende partij voor het radicale midden, waarbij we onze mooie gemeente graag nog nèt iets mooier aan de volgende generatie willen doorgeven, de uitgaven in de hand willen houden, we door inspraak een gezamenlijke verantwoordelijkheid onderschrijven, we een duidelijke en dienende lokale overheid voorstaan, en we staan voor een verantwoordelijke samenleving. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. Meer wij en minder ik!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.