10 oktober 2023

Terugblik op de raadsvergadering van 28 september 2023

Elke maand schrijft de fractievoorzitter een terugblik op de raadsvergadering op de gemeentepagina in het Achterhoek Nieuws. Deze keer de terugblik op de raadsvergadering van 28 september 2023:

Voor het CDA was het een wat vreemde raadsvergadering. De eerste raadsvergadering zonder onze wethouder Wim Wassink. Als fractie vinden we het erg jammer dat Wim de keuze heeft gemaakt om te stoppen. We werken al 6 jaar met elkaar en zullen hem in de fractie enorm gaan missen. We zijn hem dankbaar voor wat hij voor ons heeft gedaan. Gelukkig blijft hij voor het CDA behouden!

Wim Elferdink vroeg bij de nieuwe woningbouwontwikkeling aan de Parallelweg/ Narcisstraat aandacht voor de beschikbaarheid van (sociale) huurwoningen voor Winterswijkers. Het lukt niet iedereen om binnen een jaar een woning in Winterswijk te vinden, met als gevolg dat bijvoorbeeld jongeren buiten Winterswijk moeten gaan wonen. Dat kan wat ons betreft niet de bedoeling zijn!

De kosten in het sociaal domein stijgen behoorlijk. Hier is regionaal onderzoek naar gedaan. Omdat deze onderzoeken te maken hebben met het aanbestedingstraject, mogen die documenten op grond van landelijke en Europese wetgeving niet openbaar worden. Omdat de wethouder heeft toegezegd - na juridisch advies - mogelijke delen die wél openbaar kunnen worden zo spoedig mogelijk openbaar te maken, steunden wij de motie van VW en WB niet. We kunnen het college immers niet vragen iets te doen in strijd met de wet.

Sandra Prinsen
Fractievoorzitter CDA Winterswijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.