23 december 2023

Terugblik op de raadsvergadering van 30 november 2023

Elke maand schrijft de fractievoorzitter een terugblik op de raadsvergadering op de gemeentepagina in het Achterhoek Nieuws. Deze keer de terugblik op de raadsvergadering van 30 november 2023.

In de afgelopen maanden is het regelmatig over de Groenloseweg gegaan. Die heeft nu een nieuwe laag gekregen. Nog niet tot ieders tevredenheid. Hierover stelden wij al schriftelijke vragen. Nu stelde de VVD hierover ook mondelinge vragen. Wethouder Fleuren was kort daarvoor ter plekke en heeft met 20-30 aanwonenden gesproken. Ze heeft aangegeven dat zij bekijkt of, en zo ja wanneer, een extra afdeklaag op de weg kan worden aangebracht. Dit hangt o.a. van het weer. Hierover worden aanwonenden nog voor de kerst geïnformeerd.

De gemeente Winterswijk is op zoek naar een nieuw bedrijventerrein. De gemeenteraad heeft de randvoorwaarden vastgesteld waaraan een bedrijventerrein moet voldoen. Bijvoorbeeld grenzend aan stedelijk gebied, de toegang maximaal 200 meter van de N318 of N319 vandaan en niet in de natuur. Samen met WB dienden wij een amendement in, om te zorgen dat bij de definitieve afweging ook wordt gekeken of een bepaalde locatie een geschikte woningbouwlocatie zou kunnen zijn. De raad stemde unaniem voor het amendement en de kaders. Binnenkort komt er een lijst met locaties die aan deze randvoorwaarden voldoen. Daarna worden van die locaties bekeken wat alle voors en tegens zijn, zodat uiteindelijk het college een besluit neemt over de nieuwe bedrijventerreinlocatie.

Sandra Prinsen

Fractievoorzitter CDA Winterswijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.