14 november 2023

Terugblik op de raadsvergaderingen van 31 oktober en 2 november 2023

Elke maand schrijft de fractievoorzitter een terugblik op de raadsvergadering op de gemeentepagina in het achterhoek nieuws. Deze keer de terugblik op de raadsvergaderingen van 31 oktober en 2 november 2023.

Bezuinigen is nooit leuk en makkelijk. In 2024 wilde het college 3,4 miljoen euro bezuinigen. Een enorm bedrag! Over het grootste deel (ca. 3,2 miljoen) was de gemeenteraad het gelukkig eens, zeker nadat alle subsidies tóch geïndexeerd konden worden en ook de Jacobstoren in gemeentelijk eigendom bleef.

Het CDA diende een amendement in om RTV Slingeland extra geld te geven zodat zij kunnen ingroeien naar een streekomroep bij Regio8. Ook diende het CDA een amendement in om de bezuiniging voor de sportverenigingen te beperken. Deze worden nu volledig gecompenseerd voor de huurkosten die zij maken. Dit wordt anders. Het college stelde voor de huurcompensatie vanaf 2025 jaarlijks met 10% te verlagen. Het CDA vindt verlagen naar 0% niet acceptabel. Daardoor zouden de jaarlijkse contributies voor sommige verenigingen stijgen tot soms meer dan €400,- per lid. De drempel om nog lid te worden/ blijven van een sportvereniging wordt daardoor veel te hoog. De verlaging van de huurcompensatie willen wij daarom beperken, zodat er acceptabele contributies blijven.
Na overleg met andere partijen hebben wij ons amendement aangepast en gaat de afbouw pas 2026 in. Het amendement is daarna raadsbreed ingediend en aangenomen.

Dat er de komende jaren nu misschien iets geld overblijft vinden wij verstandig, om tegenvallers op te vangen en een buffer op te bouwen, zodat we hopelijk alsnog snel kunnen gaan investeren in bijvoorbeeld het zwembad en de bouw van basisscholen. Daarom kozen wij ervoor - in tegenstelling tot de oppositie - om het ecologisch bermbeheer niet verder uit te breiden (€130.000 per jaar) en de wegomlegging voor het Steengroevemuseum niet op te nemen in de begroting (€38.000).

De begrotingsvergadering eindigde met een heugelijk moment. Wij hebben Sylvia Fleuren voorgedragen als nieuwe wethouder. De gemeenteraad stemde daar unaniem mee in! We wensen haar veel succes en een fijne samenwerking in Winterswijk!

Sandra Prinsen
Fractievoorzitter CDA Winterswijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.