12 april 2016

Terugblik Raadsvergadering 31 maart 2016

Tijdens de raadsvergadering zijn er door diverse partijen vragen gesteld over de te plaatsen zendmast ten behoeve van de mobiele telefonie in het Woold. Een inwoner uit het Woold geeft aan te vrezen voor lichamelijke klachten als gevolg van de straling van die nieuwe mast. Samen met een aantal andere partijen heeft het CDA een oproep aan het college gedaan om zich maximaal in te spannen om samen met de KPN tot een oplossing te komen voor dit probleem, zonder het risico te lopen dat de plaatsing van een mast in het Woold niet doorgaat.

Het andere belangrijke onderwerp was de 'excuses' van de SP voor de gang van zaken rond het faillissement van TSN. De SP heeft alleen excuses aangeboden voor het gebruik van de woorden 'dictatoriaal' en 'fascistisch'. Daarnaast excuses aan de burgemeester en wethouder Saris als ze zich gekwetst voelen door de uitlatingen rond de affaire, dus geen excuses voor wat er gezegd en geschreven is. Geen excuses voor de bezetting van het gemeentekantoor. Het CDA accepteert de gemaakte excuses, maar is wel teleurgesteld dat ze slechts minimaal zijn.

Tot slot feliciteren wij Loes ten Dolle met haar benoeming in de Commissie Samenleving.

Wim Elferdink

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.