Meer betaalbare woningen voor starters

We gaan de woningbouw afstemmen op de wensen die er bij de inwoners zijn. Als er doorstroming kan ontstaan, komen er voor starters en jonge gezinnen betaalbare woningen beschikbaar.

  • Het CDA wil dat er snel voldoende betaalbare woningen komen voor starters op de woningmarkt en jonge gezinnen, zodat Winterswijk een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft. Daarnaast zorgt het voor voldoende personeel voor de Winterswijkse bedrijven. 
  • We zien graag dat mensen met een binding met Winterswijk makkelijker een woning kunnen vinden. We onderzoeken of het instellen van een Huisvestingsverordening daarbij kan helpen.
  • Het CDA gaat de bouwgrond die de gemeente in voorraad heeft speciaal inzetten voor het bouwen van goedkope woningen.
  • Het CDA wil verschillende groepen mensen met elkaar verbinden. In de ideale wijk wonen jongere mensen naast oudere mensen en staan koop- en huurwoningen naast elkaar. Op deze manier kunnen mensen elkaar helpen; de kracht van naoberschap.
  • Bij de nieuwbouwlocaties wordt vooral gekeken naar vrijkomende plekken in het dorp, zoals Ribeslocatie, De Schakel, Vredensehof en Narcisstraat. Binnen de grenzen van de bebouwde kom kunnen nog circa 1000 woningen worden gebouwd, waarbij een groene uitstraling mogelijk is. Grote uitbreidingslocaties in het buitengebied zijn daardoor vooralsnog niet nodig.

Extra mogelijkheden om te wonen in de buurtschappen

Het CDA vindt dat leefbaarheid belangrijk is in de buurtschappen. De omgevingsvisie voor het buitengebied is hierbij een leidraad.

  • In de buurtschappen worden voor met name jongeren betaalbare mogelijkheden geboden om nieuwe woningen te bouwen. Dit doen we bijvoorbeeld door bij een gestopte agrariër 3-of-4-onder-één kap woningen op het erf toe te staan als vervanging van de bedrijfsgebouwen. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe locaties aansluitend aan de kernen. Met nieuwe woningen in het buitengebied versterken we ook de leefbaarheid.
  • Daarnaast bieden we ruimte voor ‘Uuthuuskes’. Dat zijn kleine flex-huurwoningen die bestemd zijn voor jongeren die een sociale of maatschappelijke binding hebben met een buurtschap en zelfstandig willen gaan wonen.

Overig

  • In overleg met scholen starten we een lokale campagne om jongeren enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk. Jong geleerd is oud gedaan!
  • Het CDA wil dat de straathandel in drugs actief wordt aangepakt, vooral ook bij scholen en evenementen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.