Jacqueline van der Vinne

Raadslid

Mijn naam is Jacqueline van der Vinne. Ik ben getrouwd en samen zijn wij de trotse en dankbare ouders van 5 kinderen. Van hen  zijn er 3 aan het studeren en de jongste 2 kinderen zitten op het Gerrit Komrij College. Wij wonen sinds juli 2000 met veel plezier in Winterswijk en hebben nog geen enkel moment spijt gehad van onze keuze voor Winterswijk. Wat een prachtige gemeente!

Via school en kerk heb ik veel mensen leren kennen en zo ben ik in het vrijwilligerswerk terecht gekomen. Als bestuurslid van de afdeling Winterswijk van Veilig Verkeer Nederland probeer ik veiligheid op straat hoog op de agenda te houden. Het theoretisch- en praktisch verkeersexamen op de lagere school is daar een goed voorbeeld van. Ook in de Protestantse Gemeente Winterswijk probeer ik mijn steentje bij te dragen. De afgelopen 4 jaar ben ik met veel plezier raadslid geweest voor het CDA in de gemeenteraad. Mijn aandacht ging vooral uit naar het sociaal domein, gezondheidszorg, jeugdzorg en armoedebeleid. Maar ook heb ik mij laten horen bij de kwestie over de verkeerssituatie in het Vrijheidspark en de sluiting van de overweg in de Greversweg. Beide onderwerpen raken mij omdat het om de veiligheid gaat van u en alle kinderen.

Een rechtvaardige samenleving vanuit een christelijke identiteit bracht mij bij het CDA. Als ik voor de komende raadsperiode weer in de raad mag plaats nemen zou ik me opnieuw willen inzetten voor het sociaal domein en dan met name voor een toegankelijk en armoede vrij Winterswijk. Hiervoor is nog veel werk te verzetten. Het zou geweldig zijn als iedereen zonder belemmeringen kan meedoen! Een mooi doel om mee aan de slag te gaan!

(februari 2022)

Portefeuille

  • Volksgezondheid
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Jeugd
  • Inkomen en participatie
  • Educatie
  • Verkeer en mobiliteit

E-mail: [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.