Meer betaalbare woningen voor senioren

We gaan de woningbouw afstemmen op de wensen die er bij de inwoners zijn. Voor senioren worden woningen zo gebouwd dat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast is er ook een grote groep senioren die niet meer in een groot huis wil wonen. Als er doorstroming kan ontstaan, komen er voor starters en jonge gezinnen betaalbare woningen beschikbaar.

 • Voldoende betaalbare woningen voor senioren, bij voorkeur rondom het centrum, zodat de doorstroming op de woningmarkt wordt gestimuleerd.
 • Om de doorstroming een impuls te geven stellen we een ‘doorstroommakelaar of doorstroomcoach’ aan. 
 • Het CDA gaat de bouwgrond die de gemeente in voorraad heeft speciaal inzetten voor het bouwen van goedkope woningen.
 • We zetten ons in om woningen geschikt te maken om langer zelfstandig in te kunnen blijven wonen (=levensloopbestendig). We zorgen voor goede en duidelijke informatie met de mogelijkheden, ook over de financiering.
 • Het CDA wil verschillende groepen mensen met elkaar verbinden. In de ideale wijk wonen jongere mensen naast oudere mensen en staan koop- en huurwoningen naast elkaar. Op deze manier kunnen mensen elkaar helpen; de kracht van naoberschap.

Ouderenzorg

Ouderen vormen een steeds grotere groep inwoners in Winterswijk. Velen zijn op zoek naar een veilige woonomgeving, een plek met zorg in de nabijheid. Zelfstandig als dat kan maar met hulp als dat even nodig is.

 • Het CDA ondersteunt de initiatieven om meer mogelijkheden te realiseren voor wonen met zorg in de nabijheid.
 • Het moet beter inzichtelijk worden wat de wensen van ouderen zijn wat betreft wonen en zorg.
 • Voor ouderen gaan we inzichtelijk maken waar zij welke zorg kunnen vinden.
 • Winterswijk wordt een dementievriendelijke gemeente. Het aantal mensen met dementie zal ook in Winterswijk toenemen. Wij willen er klaar voor zijn en in kunnen spelen op de toenemende zorg voor deze groep. Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Ook vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen.
 • Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, moeten er voldoende mogelijkheden voor dagbesteding zijn.

Mantelzorgers

Het CDA gaat mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen en helpen om hun werk te kunnen uitvoeren.

 • Het CDA wil dat de mantelzorgondersteuning en de waardering blijft en dat de mantelzorgers jaarlijks verwend worden op de dag van de mantelzorg. Wij denken hierbij niet alleen aan een geldbedrag, maar ook aan een evenement.
 • De gemeentelijke organisatie wordt een mantelzorgvriendelijke organisatie en is daarmee een voorbeeld voor andere werkgevers.
 • Mantelzorgers ondersteunen we door hen met elkaar te verbinden om ervaringen te kunnen delen en hulp bij vragen over zorg te kunnen beantwoorden.
 • Er zijn voldoende mogelijkheden voor mantelzorgers om even op adem te kunnen komen.
 • Een onafhankelijke lokale omroep, in de toekomst als onderdeel van een regionale zender, voorziet in een belangrijke behoefte. Behoud hiervan is noodzakelijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.