Winterswijk heeft veel verenigingen. Verenigingen zorgen voor plezier en dragen bij aan de saamhorigheid en leefbaarheid. Deze verenigingen draaien voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Het CDA vindt verenigingen en haar vrijwilligers erg belangrijk voor Winterswijk en wil deze daar waar mogelijk ondersteunen.

Kunst, Cultuur en Erfgoed

Kunst en cultuur geven kleur aan de samenleving. Het draagt bij aan de saamhorigheid en een rijk en gevarieerd verenigingsleven. Ook de komende periode blijven we investeren in (muziek)verenigingen om er voor te zorgen dat deze toekomstbestendig blijven of worden.

Het CDA Winterswijk vindt het belangrijk om de culturele voorzieningen, waaronder schouwburg De Storm en Boogie Woogie, in stand te houden. Zo houden we de gemeente leefbaar en aantrekkelijk. De kosten voor de huur van De Storm moeten voor de plaatselijke verenigingen betaalbaar zijn. Het CDA is voorstander van ontwikkeling van WoooW, voorheen Cultuurkwartier, mits de kosten voor de gemeente beperkt blijven.

Het CDA Winterswijk is voor een klein bezoekerscentrum bij de steengroeve, mits landschappelijk goed ingepast en in samenspraak met de buurt. Mogelijk komen hierdoor extra toeristen naar Winterswijk. De gemeente draagt niet bij aan de exploitatie. Behoud van de Winterswijkse musea Vereniging Het Museum, Transit Oost en Villa Mondriaan is belangrijk voor de kennis over de Winterswijkse geschiedenis, kunst en voor de vele vrijwilligers die er actief zijn. Behoud van het Winterswijkse cultureel en industrieel erfgoed is van belang voor onze identiteit. Daarom ondersteunen wij de erfgoedklusbrigade en zijn wij voor het stimuleren van de popcultuur voor de jeugd

Kleine en grote feesten en evenementen zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van Winterswijk. Het CDA Winterswijk wil graag minimaal twee bovenregionale evenementen per jaar, zoals het Steengroevetheater en de fietsvierdaagse. We willen het aanvragen en de procedure van een evenementenvergunning makkelijker maken. Dat kan onder andere door het helpen van aanvragers bij het doen van een aanvraag.

Tegelijkertijd zien we ook de minder positieve effecten van evenementen. Daarom willen we dat de straathandel in drugs actief wordt aangepakt, vooral ook bij evenementen en scholen.

Een onafhankelijke lokale omroep, in de toekomst als onderdeel van een regionale zender, voorziet in een belangrijke behoefte. Behoud hiervan is noodzakelijk.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze gemeente. Het CDA wil daarom vrijwilligerswerk makkelijker en leuker maken.

Vrijwilligerswerk is van groot maatschappelijk belang. Daarom krijgt vrijwilligerswerk een stevige ondersteuning van de gemeente. Het vrijwilligerspunt, Wuh, is daarvan een voorbeeld. We willen nog meer aandacht voor het vrijwilligerswerk, onder andere door het instellen van een gemeentelijke vrijwilligersprijs, zodat vrijwilligers in het zonnetje worden gezet en voor anderen duidelijk wordt hoe belangrijk maar ook leuk vrijwilligerswerk is.

In overleg met scholen starten we een lokale campagne om jongeren enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk. Jong geleerd is oud gedaan!

Sport en beweging

Sport levert een grote bijdrage aan onze samenleving. Sporten en bewegen is heel belangrijk, voor ontspanning en een gezond leven. Ook brengt sport mensen samen en maakt het mensen weerbaar. Sport speelt daarnaast een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden, zoals teambelang en respect voor de ander. Het verenigingsleven zorgt dat mensen zich betrokken voelen bij de samenleving en zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. Vaak hebben de sportverenigingen ook (sociale) activiteiten die veel verder gaan dan alleen de sport. De grote rol van sportverenigingen voor onze Winterswijkse samenleving wordt vaak onderschat en te weinig gewaardeerd!

De sportverenigingen en de vele vrijwilligers kunnen op onze steun rekenen bij hun belangrijke rol voor de samenleving. We zorgen daarom voor een verenigingsondersteuner.

Het CDA wil een langetermijnvisie voor de sportverenigingen. Zo is er meerjarig duidelijkheid over de financiën en het beheer en onderhoud van de sportvoorzieningen, zoals de kunstgrasvelden. Dit is erg belangrijk voor de uitstraling van de sportcomplexen en de veiligheid van de sporters. De gemeente moet hierin een betrouwbare partner zijn. We schaffen de ‘crisisbijdrage’ af, en blijven met de verenigingen in gesprek hoe we de sportvoorzieningen toekomstbestendig en betaalbaar kunnen houden.

Er komen steeds minder sporthallen en gymzalen in Winterswijk, onder andere door het samenvoegen van scholen. Hierdoor is het nodig om de beschikbaarheid van de resterende sporthallen verder te optimaliseren voor de sportverenigingen.

Er is gebrek aan voldoende goed toegankelijk viswater. Daarom wil het CDA de Kleiput toegankelijk maken voor leden van de hengelsportvereniging, waarbij behoud van de natuurwaarden gewaarborgd blijft.

Goed zwemonderwijs is van levensbelang! Daarnaast is de mogelijkheid om in Winterswijk overdekt te kunnen zwemmen en watersporten voor veel doelgroepen een cruciale voorziening. De voorgenomen bezuinigingen op Zwembad Jaspers gaan daarom van tafel en we zetten samen de schouders eronder om deze voorziening voor Winterswijk te behouden.

We gaan door met de inclusieagenda. Zo moeten sportfaciliteiten goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, zodat ook zij zonder problemen mee kunnen doen. Daarnaast wordt de openbare ruimte aantrekkelijker gemaakt voor bewegen en ontmoeting. De gemeente ondersteunt oplossingen die inwoners zelf bedenken, zoals bijvoorbeeld voldoende bankjes om tijdens een wandeling uit te kunnen rusten en om mensen te ontmoeten.

Samenwerking met het sociaal domein

Kunst, cultuur en sport verbinden we nog meer aan zorg en ondersteuning (het sociaal domein), bijvoorbeeld bij het bestrijden van eenzaamheid, de deelname van statushouders aan de samenleving en gezond en plezierig ouder worden.

De gemeente Winterswijk biedt subsidie aan verschillende culturele organisaties en stelt prachtige sportruimtes ter beschikking aan sportverenigingen. Er is helaas ook een groep inwoners die misschien wel interesse heeft voor cultuur en sport, maar het geld niet heeft om hier aan mee te doen. Het CDA wil dat Winterswijkse verenigingen en organisaties activiteiten aanbieden aan deze doelgroep die de vereniging of organisatie geen geld kosten. Denk bijvoorbeeld aan kaartjes van voorstellingen die niet uitverkocht zijn, bezoek aan sportwedstrijden of de mogelijkheid krijgen om zelf te sporten.

Om de toenemende vraag naar zorg aan te kunnen is het voorkomen van een zorgvraag belangrijk. Daarom zetten we meer in op preventie en een gezondere leefstijl, zodat inwoners de mogelijkheid krijgen om stappen te zetten richting een gezonde leefstijl. Financiële ondersteuning van Achterhoek in Beweging is hier een onderdeel van. Een gezondere leefstijl maakt het makkelijker om ook letterlijk makkelijker in beweging te komen, om zo meer mee te kunnen doen in de samenleving, bewuster en gezonder te worden en in staat te zijn om de juiste keuzes te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.