Ruimtelijke ordening - verkeer – vervoer

 • Het CDA wil de wegen in het buitengebied en in de kern verbeteren. Hiervoor is het belangrijk dat het onderhoud op tijd en op een goede manier wordt gepland en uitgevoerd. Daarnaast komt er voor onze inwoners een duidelijke planning (dienstbare overheid).
 • Er komen veilige fietsroutes van en naar het centrum. Waar dat kan worden fietspaden gescheiden van de hoofdrijbaan. Dit geldt ook voor schoolroutes. De Groenloseweg en de Vredenseweg krijgen hierbij een hoge prioriteit.
 • Bij nieuwe fietspaden of het onderhoud van fietspaden wordt gekeken of het gewenst en mogelijk is om de fietspaden breder te maken. Hierdoor worden de fietspaden geschikt voor ander of regelmatiger gebruik van bijvoorbeeld elektrische fietsen.
 • Wij willen een openbare ruimte die veilig is. Voldoende openbare verlichting kan daarbij helpen. Verkeerssituaties die niet te overzien zijn worden aangepakt.
 • De kruising Weurden/Dingstraat wordt op korte termijn aangepakt, samen met een rotonde bij de Zonnebrink/Laan van Hilbelink.

Vergunningverlening, handhaving en openbare orde

 • Het CDA gaat het aanvragen en de procedure van een evenementenvergunning makkelijker maken. Dat kan onder andere door het helpen van aanvragers bij het doen van een aanvraag.
 • Het CDA wil meer aandacht voor handhaving. Regels die we met elkaar afspreken moeten ook worden nagekomen.
 • Criminele activiteiten en ondermijning (bijvoorbeeld illegale afvaldump, het verhuren van schuren voor drugslabs, het verbouwen van wiet en het witwassen van geld) worden hard aangepakt.
 • Het CDA wil dat de straathandel in drugs actief wordt aangepakt, vooral bij scholen, sportcomplexen en evenementen.
 • Het CDA maakt zich via de lijnen naar Den Haag sterk voor een verbod op designerdrugs.

Veiligheid

Het CDA wil een stevige aanpak van criminaliteit en ondermijning. Alleen zo kunnen we succesvol de (georganiseerde) misdaad aanpakken en bevorderen we de veiligheid.

 • We willen criminaliteit voorkomen en beperken. Dit doen we bijvoorbeeld door het inzetten van gerichte campagnes om inwoners meer weerbaar te maken tegen georganiseerde misdaad.
 • Om oplichting via internet en andere digitale criminaliteit te voorkomen, is voorlichting en training belangrijk. Dit kan mogelijk in samenwerking met bijvoorbeeld politie, scholen, bibliotheek en ouderenbonden.
 • Ook de politie is in onze gemeente goed zichtbaar en benaderbaar, zodat inwoners zich veilig voelen.

Wegen in het buitengebied

Door de groei van de landbouw worden de landbouwmachines groter. Omdat de landbouw steeds meer oog heeft voor de natuurlijke bodemvruchtbaarheid worden ook de banden onder de machines steeds breder.

 • Het CDA vindt veiligheid belangrijk. Om de veiligheid op het goede niveau te houden is het van belang dat de wegen voldoende breed zijn, bijvoorbeeld door graskanttegels toe te voegen. Dit voorkomt ook dat wegen stuk gereden worden. Het CDA wil de komende jaren bij de hoofdwegen waar dit noodzakelijk is graskanttegels plaatsen.

Zelfstandig het dorp in

Om zo lang mogelijk zelfstandig te zijn is een goed begaanbare weg belangrijk.

 • Het CDA gaat het dorp beter bereikbaar maken voor slechtzienden, rolstoel- en rollatorgebruikers. Voldoende daarvoor geschikte parkeerplaatsen horen daar ook bij.
 • De gemeente ondersteunt een groep van (ervarings)deskundigen om hiermee aan de slag te gaan en hier zo verbetering in aan te brengen.
 • Winterswijk wordt een dementievriendelijke gemeente.
 • Woon-zorgvoorzieningen zijn goed bereikbaar en goed toegankelijk.. De locatie moet in een centrale “warme” omgeving staan en goede loopverbindingen hebben met natuur en winkels in de omgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.