20 december 2018

Afscheid Ella Schadd in de raad

Burgemeester Schadd, beste Ella.

Vandaag voor het laatst als burgemeester van Zevenaar opgetreden.  Je bent niet van de grote afscheidsredes voor jezelf, eigenlijk wilde je dat niet. maar het college vindt dat dit niet geheel zonder afscheidswoord aan jou voor bij kan gaan. En om een klein beetje aan je wens tegemoet te komen, zal ik het kort houden.

Een hele carrière achter de rug als burgemeester. Boornsterhem, Vlieland, Rijnwaarden waarbij betrokken was bij fusie met Zevenaar en uiteindelijk een jaar burgemeester in Zevenaar.

Wij als college hebben jou ervaren als gedreven en betrokken. Betrokken als burgemeester bij de inwoners, bij de medewerkers, bij de raad en zeker ook bij het college. Betrokkenheid als burgemeester kwam naar voren in het volgende:  je wilde altijd dat er goede besluiten genomen werden, goede besluiten voor de gemeente Zevenaar.  In het college zette je daar ook altijd voor in. Zorg voor de gemeente stond voorop. Na een vergadering was je altijd tevreden als de juiste besluiten genomen waren. Maar je bent niet alleen betrokken in de functie als burgemeester, maar juist ook betrokken als mens. Altijd zoeken naar het gesprek en de verbinding.  Met veel plezier ben je naar alle bijeenkomsten gegaan, spreekuur ingevoerd als burgemeester, gesprekken gevoerd met verenigingen, organisaties en met mensen. ik denk dat je dat gaat missen: mensen. Wij als college gaan jou in ieder geval missen. missen als burgemeester maar zeker gaan we jou missen als mens.

Ella: bedankt. Bedankt voor alles waar je je hebt ingezet voor de gemeente Zevenaar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.