20 februari 2019

Grondwaterpeil in de regio in de schijnwerpers

Geachte lezer,

Het zal u niet zijn ontgaan dat  de droge zomer  in de regio zorgt voor veel problemen. Het grondwater zakt  (tot een verlaging van 1 meter) en dat heeft in onze regio grote consequenties voor huizen bezitters. Dat komt omdat:

—  veel woningen in de jaren  ‘70 zijn gebouwd;

—  deze woningen niet op palen zijn gefundeerd maar op staal (gemetselde fundering mogelijk zonder onderliggende betonstrook -alsof het een fundering op zandgrond betrof);

—  er in die tijd geen bodemverbetering onder de woningen toegepast;

—  woningen op een klei laag staan;

—  de actuele grondwater situatie wijzigt door droogte en historische ingrepen zorgt krimpende en zwellende kleilagen

—  Droogte is van alle tijden maar neemt toe

Problemen die daardoor ontstaan voor huizenbezitters zijn erg vervelend. Daarom is het ook nodig dat we erg alert zijn op zaken die de grondwaterstand kunnen beïnvloeden.  Waar hebben we het dan over. Bijvoorbeeld over:

·       -  de doortrekking van de A15 met tunnelbakken die mogelijk invloed heeft op de grondwaterstand

·        - een aanvraag in mei  2018  tav verleggen van leidingen te Duiven en Zevenaar door de Gasunie en Vitens met een onttrekking maximale onttrekking van 15.000.000.000 liter grondwater.

·       -  of een aanvraag in december 2018 tav verleggen 2 rioolpersleidingen en een drinkwater transportleiding onttrekking 3.000.000.000 liter grondwater

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op de plannen (ook door mij)  zijn er heel erg veel maatregelen getroffen. Bijvoorbeeld retourbemaling, monitoren grondwaterstand door peilbuizen etc.

Inmiddels heeft e.e.a. ook de volle aandacht van de gemeente Zevenaar en de werkgroep ZWIK 2, is een informatieavond gehouden en hebben vele gedupeerd en inmiddels bezoek gehad van iemand van bouw en woning toezicht. Voor het aanleggen van de door te trekken A15 hebben Rijkswaterstaat en het Waterschap Rijn en IJssel de eis gesteld: dat vanwege de kwetsbaarheid van het gebied bij de uitvoering het grondwaterpeil niet mag worden verlaagd. Dat is werkelijk goed nieuws.

Inmiddels hebben de waterschappen zich gerealiseerd teveel bezig geweest te zijn met te veel water en te weinig met de droogte. Daar gaan ze wat aan doen! Dat wordt tijd want het is werkelijk van de zotte dat in Noord-Holland tijdens de droge zomer dag en nacht werd gesproeid met water uit het IJsselmeer! Waarom dan hoor ik u vragen? Omdat ik op de camping in Noord-Holland las dat één emmer water onttrokken uit de sloot hier vele honderden euro’s boete zou kosten. Dat terwijl al het water uit het IJsselmeer door onze gemeente stroomt.

Desgevraagd gaf het waterschap aan dat ontrekken van water uit de rivieren niet kan omdat dat is afgesproken. Ik zou zeggen verander de afspraken dan maar!

Enfin saai is het niet en  binnenkort zijn er ook verkiezingen voor het Waterschap. Ik hoop werkelijk dat u gaat stemmen!

JandeNooij Fractievoorzitter CDAZevenaar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.