05 maart 2019

Scholen aan de Platanenlaan

Op woensdag 27 februari 2019 heeft de gemeenteraad van Zevenaar een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van een integraal kind centrum aan de Platanenlaan.

Er is een duidelijke noodzaak de onderwijshuisvesting op deze locatie te verbeteren. Het relatief nieuwe hoofdgebouw van Lindenhage en het Kofschip kent grote bouwtechnische en klimaatgebreken. De oudste noodgebouwen staan er al zo’n  veertig jaar.

Over de plannen voor dit IKC wordt al gepraat sinds 2011. Nadat de gemeenteraad 4,9 miljoen beschikbaar had gesteld, besloot een raadsmeerderheid eind 2015 dat de bouw voor 3 miljoen haalbaar moest zijn. Het schoolbesturen waren het daarmee niet eens en gingen naar de bezwaarschriftencommissie. Dit leidde tot een maandenlang mediationtraject. Besturen en gemeente werden het eens over de uitgangspunten. Dat was het goede nieuws.

Op 5 juli 2017 werd het aanvullende raadsvoorstel besproken in de gemeenteraad. De raad koos voor een scenario waarin de schoolbesturen zich niet konden vinden. Ze gingen naar de rechter. Meer dan een jaar na het raadsbesluit kwam het op 18 juli 2018 tot een tussenuitpraak en na nadere motivering van het college en een zienswijze van het inmiddels gefuseerde bestuur Liemers Novem deed de rechtbank op 21 december 2018 uitspraak. Van de mogelijkheid tot hoger beroep werd geen gebruik gemaakt en daarmee staat de uitspraak vast.

In de uitspraak van de rechter wordt de gemeente in het gelijk gesteld. Wel moet de gemeente extra indexeren voor de prijsverhoging van de laatste twee jaren. Daar stemt de gemeente uiteraard mee in. Er is onlangs overleg geweest over de preciese invulling van de uitspraak van de rechter. Het schoolbestuur verhoogt zijn eigen bijdrage substantieel. Het verzocht de gemeente per brief om alsnog een tekort van 280.000 euro te dichten.

Binnen het CDA is hier uitvoerig over gesproken. Na de weging van de argumenten en de rechtelijke uitspraak, en inspraak van het schoolbestuur, komt het CDA tot het standpunt dat de toetsing door de rechter de basis is en blijft voor de financiele onderbouwing van de IKC. Het schoolbestuur heeft sterk onderhandeld. De mediation heeft tot gezamenlijke uitgangspunten geleid en tot een forse verhoging van het het aanvullend krediet. Het was niet de keuze van de gemeenteraad het raadsbesluit te laten toetsen door de rechter. Nu de uitspraak er ligt zijn de partijen eraan gehouden. Dit proces heeft veel tijd gekost, tijd waarin de bouwprijzen oplopen. We hopen dat er zo spoedig mogelijk gestart wordt met de bouw van het IKC aan de Platanenlaan.

 

Willemien Voetdijk-ten Have

Raadslid CDA Zevenaar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.