22 mei 2018

Tijdelijke huisvesting basisschool de Bem

De scholen in onze gemeente hebben te maken met krimpende leerlingaantallen. Dat geldt echter niet voor de basisscholen in de nieuwe wijk Groot Holthuizen. Daar wordt na jaren van stagnatie weer volop gebouwd. De basisscholen de Bem en de Sterrenschool krijgen steeds meer aanmeldingen. Met name de Bem heeft na de zomer dringend behoefte aan extra huisvesting.  

Deze maand komt dit in de commissie- en raadsvergadering aan de orde. Het collegevoorstel om een aantal klassen naar de Sint Franciscusschool in Babberich te vervoeren - want daar is namelijk ruimte over - blijkt geen draagvlak te hebben bij de scholen. De CDA-fractie vindt een persoonlijk gesprek altijd zinvol. Afgelopen week zijn cda-raadsleden Jan de Nooij en Willemien Voetdijk bij de Bemschool op bezoek geweest. Ze hadden een verhelderend gesprek. De schoolleiding vindt overplaatsing van klassen naar Babberich ongewenst vanwege het onderwijsconcept, het is een Daltonschool, maar ook vanwege de verkeersdrukte rond de scholen. Onze fractie hoopt en verwacht dat er een goed besluit komt over de tijdelijke extra huisvesting. Dat laat onverlet dat er ook voortvarend aan een meer permanente oplossing gewerkt moet worden.

Willemien Voetdijk, Raadslid CDA Zevenaar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.