12 februari 2019

26 februari: thema-avond waterbeheer met heemraad Frank Wissink

Op dinsdagavond 26 februari organiseert CDA Zutphen-Warnsveld in wijkcentrum De Uitwijk een inspirerende thema-avond over waterveiligheid en de gevolgen van klimaatverandering voor het waterbeheer in Zutphen en de regio. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Spreker op deze thema- avond is Frank Wissink, sinds 2015 heemraad en loco-dijkgraaf van het waterschap Rijn en IJssel en deskundige op het gebied van waterveiligheid (beheer van de dijken) en klimaatadaptatie. Na de presentatie is er gelegenheid voor vragen en discussie.

Frank Wissink, die woont in Stokkum in de gemeente Montferland, is bij de komende verkiezingen voor het waterschap lijsttrekker van het CDA. Het waterschap is de oudste bestuurslaag die we kennen in Nederland. Al vele honderden jaren zorgen de waterschappen ervoor dat Nederland droge voeten houdt. De verkiezingen voor het waterschap Rijn en IJssel zijn gelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten op woensdag 20 maart 2019.

Waterveiligheid en klimaatadaptatie zijn belangrijke en actuele thema's voor Zutphen en omgeving. Door klimaatverandering gaan ook Zutphen en andere steden in Oost-Nederland vaker te maken krijgen met extreme hitte, neerslag of droogte. En als we daar niets aan doen, leidt dat tot wateroverlast,  watertekort en slechte waterkwaliteit. Onlangs werd bekend dat Zutphen, Hengelo en de Duitse steden Bocholt en Münster, samen met de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen, de effecten van extreme neerslag, hitte en droogte binnen het stedelijk gebied ambitieus aan gaan pakken. De naam van dit gezamenlijke project is 'Water-robuuste Steden'. In Zutphen wordt onder meer de waterberging in de Vispoortgracht aangepakt. Ook wordt de wateraanvoer vanaf de Vierakkerse Laak vergroot en wordt de stuw bij Warken zo ingesteld dat er meer water vanuit de Vierakkerse Laak naar de Onderlaatse Laak stroomt, wat goed is voor de waterkwaliteit in Zutphen.

De avond begint om 20.00 uur in wijkcentrum De Uitwijk, De Brink 116 in Zutphen. Inloop vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis. We zien u graag op 26 februari.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.