“Steun het CDA Zutphen-Warnsveld!
Wilt u het CDA Zupthen-Warnsveld steunen? Dat kan! Elk bedrag is welkom.

Hoe doe ik dat?
U kunt uw gift aan het CDA Zutphen-Warnsveld overmaken door een bedrag te storten op bankrekeningnummer NL82 RABO 0131 3273 64, t.n.v. CDA Zutphen-Warnsveld, o.v.v. gift.

Waaraan wordt mijn gift besteed?
Een kleine vereniging als het CDA Zutphen-Warnsveld kan altijd wel geld gebruiken voor scholing van bestuur en fractie, campagne-activiteiten en advertenties in diverse media. Uw gift wordt hoe dan ook besteed om het CDA in Zutphen en Warnsveld sterker te maken!

Aftrekbaar van de belastingen
Het CDA beschikt over een ANBI-verklaring. Dat betekent in ieder geval dat uw contributie door de belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn uw bijdragen aftrekbaar. Dat geldt ook voor een gift aan het CDA Zutphen-Warnsveld.  Ook een periodieke schenking is volledig aftrekbaar, maar hiervoor is wel een notariële akte vereist.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.