16 februari 2022

CDA begint verkiezingscampagne met unieke kandidatenlijst

Met het inleveren van de kieslijsten van de politieke partijen zijn de
verkiezingscampagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 echt van start
gegaan. Het CDA luidde deze bijeenkomst in met een heuse “campagne kick off” waar
de plannen voor de campagne aan de kandidaten en leden werden gepresenteerd.
Onder leiding van CDA lijsttrekker Mark Purperhart (25) gaan de kandidaten vol
enthousiasme aan de slag om het CDA Zutphen-Warnsveld de komende maand op de
kaart te zetten.
Lijsttrekker
Lijsttrekker Mark Purperhart is met zijn vijfentwintigjarige leeftijd een unieke verschijning in
de lokale politiek. Maar een klein aantal lijsttrekkers van de gemeenteraadsverkiezingen van
2022 is onder de dertig en binnen het CDA is alleen de eenentwintigjarige Stijn Sips uit het
Noord-Brabantse Dongen een jonger dan hem.
De urgentie om iets te betekenen voor de maatschappij en je medemens werd hem al vanaf
jonge leeftijd bijgebracht. “Mijn vader was meer dan vijftien jaar politieagent in Suriname, in
de hoofdstad Paramaribo. Hij gaf mij en mijn broer al van huis uit mee dat we klaar moeten
staan voor anderen en voor onze samenleving.” Aldus Purperhart. Hij besloot dit advies op
te volgen, en zette zich in meerdere besturen in voor een maatschappelijk doel. Zo heeft hij
zich in meerdere besturen ingezet voor een bepaald maatschappelijk doel, zo was hij onder
andere actief als commissielid van de VN organisatie UNESCO en richtte hij de Zutphense jongerenorganisatie “jongerenadviesraad Zutphen” die opkomt voor de belangen van de
jongeren in Zutphen, Warnsveld en de Hoven. “Ik merkte dat jongeren te weinig werden
gehoord in de Zutphense politiek”. Nu wilt Purperhart zich in de gemeenteraad hard maken
voor de belangen voor alle inwoners van de gemeente. “de komende jaren staat onze
gemeente voor veel grote uitdagingen, in de gemeenteraad hoop ik deze uitdagingen aan te
kunnen.” aldus de lijsttrekker.

 

Kandidaten
Het CDA Zutphen-Warnsveld heeft op het gebied van de kandidatenlijst een unieke
combinatie samengesteld tussen jong politiek talent en mensen met enorm veel dienstjaren
in de politiek. Zo zijn er deze gemeenteraadsverkiezingen onder andere twee voormalig
wethouders verkiesbaar. Dit zijn de voormalige wethouders Coby Pennings (nummer zes
opdelijst) , die namens het CDA en de ChristenUnie actief was als wethouder tussen 2014
en 2018. En Adriaan van Oosten (plaats 10), die namens het CDA van 1986 tot en met 2010
actief was in de Zutphense politiek waarvan twaalf jaar (1998-2010) als wethouder. Een
ander persoon met veel ervaring in de Zutphense politiek is Jappie Berger (plek 5) die zich
vele jaren heeft ingezet voor de belangen van zijn woonplaats Warnsveld en lijsttrekker was
namens het CDA Zutphen-Warnsveld in 2010.
Om naast ervaren lokale politici ook nieuw politiek talent een kans te geven staan veel
enthousiaste jongeren en politieke nieuwkomers deze gemeenteraadsverkiezingen op een
verkiesbare plaats.
Een voorbeeld daarvan is de achttienjarige Sudenaz Deniz die als nummer twee op de lijst
de verkiezingen als zogenoemde running mate van lijsttrekker Mark Purperhart de
gemeenteraadsverkiezingen ingaat. Ze is al vanaf twaalfjarige leeftijd geïnteresseerd in
politiek en studeert op dit moment bestuurskunde in Deventer. Als kandidaat heeft ze een
belangrijke missie: “Ik wil de jongeren in onze gemeente een stem geven en meer mensen
bij de lokale politiek betrekken, iets dat echt nodig is.”
Sudenaz Deniz is echter niet het enige nieuwe gezicht in de Zutphense en Warnsveldse
politiek. Op nummer drie staat de vijfendertigjarige Edward Althoff, in het dagelijks leven is
hij actief als jeugdtrainer in het kickboksen en reist hij het hele land af om te spreken als
evangelist. In zijn werkzaamheden als trainer en evangelist heeft Althoff altijd getracht om
het leven van mensen positief te veranderen. Als kandidaat voor de
gemeenteraadsverkiezingen hoopt hij dit te kunnen doen voor een nog grote groep, de
inwoners van de gemeente Zutphen. Althoff: “als raadslid wil ervoor zorgen dat de inwoners
van onze gemeente zich gezien en gewaardeerd voelen”. In de raad wilt hij zich inzetten
voor sport en de preventie van (jeugd)criminaliteit. “Als trainer zie ik hoe belangrijk sport is
voor mensen, sport verbroedert mensen. Ook zie ik om mij heen hoe groot de rol van
jeugdcoaches is in het voorkomen van criminaliteit, dit is iets waar de gemeente naar mijn
mening meer aandacht moet besteden.” laat Althoff weten.
De laatste van de nieuwkomers is achttienjarige studerende IT’er Cas Beute die de vierde
plaats op de kandidatenlijst inneemt. De achttienjarige student is van plan om zich de
komende jaren in te zetten op het gebied van gezondheidszorg, ouderenzorg en ICT. Zijn
keuze voor het CDA heeft een bijzondere reden. “De afgelopen tijd neemt de polarisatie in

onze samenleving enorm toe, het CDA wilt in deze tijd van polarisatie juist de partij van de
verbinding zijn.” Vertelt de nummer vier.


Uniek
De kieslijst van het CDA Zutphen-Warnsveld is in vele opzichten uniek, zo is het aandeel
verkiesbare jongeren veel hoger dan de grote meerderheid van de lokale kieslijsten in
Nederland en is Mark Purperhart de eerste lijsttrekker van Surinaamse komaf.
De jonge leeftijd van de kandidatenlijst betekent echter niet dat de belangen van de
Zutphense, Warnsveldse en Hovense senioren minder zwaar wegen. De belangen van de
senioren staan zelfs hoog op de agenda, “wij willen de komende jaren echt werken aan een
seniorvriendelijke gemeente.” laat de nummer vier Cas Beute weten.


Standpunten
Het CDA Zutphen-Warnsveld heeft deze verkiezingen een verkiezingsprogramma opgesteld
met de hoofdthema’s wonen,leven en ontmoeten. De komende vier jaar gaat het CDA zich
inzetten voor het behoud van de grijze bak, het behoud van het Gelre ziekenhuis een

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.