13 december 2020

CDA stelt vragen over spoedeisende-hulppost in Zutphen

De fractie van CDA Zutphen-Warnsveld maakt zich ernstige zorgen over het voortbestaan van een volwaardige spoedeisende-hulppost in Zutphen. Aanleiding hiervoor is zijn de plannen voor een nieuwe inrichting en financiering van de spoedeisende zorg in ons land, de zogenoemde 'houtskoolschets acute zorg'. Hierin wordt het aantal locaties waar specialistische spoedhulp wordt verleend flink beperkt. In plaats daarvan komen er posten waar alleen eenvoudige hulp, ambulante zorg en doorverwijzing mogelijk is. Mogelijk komt ook de volwaardige spoedeisende-hulppost in het Gelre ziekenhuis in Zutphen door deze plannen in gevaar.

Het CDA wil van het college horen of de plannen van het ministerie gevolgen hebben voor het voortbestaan van de spoedeisende hulp (SEH) in het Gelre ziekenhuis Zutphen. En als dat zo is, welke acties het college neemt om te voorkomen dat Zutphen straks geen volwaardige spoedeisende-hulppost meer heeft.

Zutphen moet een volwaardige spoedeisende-hulppost behouden, vindt CDA Zutphen-Warnsveld. De CDA-fractie is bezorgd dat patiënten die specialistische medische hulp nodig hebben anders op de verkeerde spoedpost terecht komen, lang moeten reizen of te laat de juiste diagnose krijgen. Ook is het CDA bezorgd dat ouderen te laat om hulp vragen als die hulp in hun woonplaats niet beschikbaar is.

De CDA-fractie wil ook graag weten of het college inziet dat met het verdwijnen van een volwaarde spoedeisende hulppost op termijn ook andere vormen van zorg hier in gevaar komen, zoals operatiekamers (OK), Intensive Care (IC) en verloskundige zorg, met alle gevolgen van dien voor het welzijn en de werkgelegenheid in onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.